EROK Teeneteristi Nõukogu annab teada (23.05.2016)
  17. mail kogunes Eesti Reservohvitseride Kogu Teeneteristi Nõukogu, et otsustada väärikamatest väärikamad, kellele annetada ja anda üle 2016. aasta Võidupühal EROK Teeneterist. Statuudi kohaselt on teeneterist annetamiseks neile kogu liikmetele, kellel on väärilisi...
Loe lähemalt
Eesti Kaitseväe 2. Jalaväebrigaadi Suurtükiväepataljoni lipu annetamine (18.05.2016)
      Lahingulipp on väeosa uhkuse ja väärtuste sümbol, tema võitlejate ühtekuuluvustunde ja sisemise sideme hoidja. On väljakujunenud tavaks, et sellist sümbolit ei soetata riigihanke korras, vaid see antakse üle annetusena nende poolt, kes väeosa väärtuseid hindavad...
Loe lähemalt

Missioon

  

Sir Winston Churchill: " The Reservist is twice the citizen"


 

Eesti Reservohvitseride Kogu (EROK) asutati 22. juunil 1997. aastal KV Meegomäe Lahingukoolis Võrumaal esimeste vabatahtlike reservohvitseride kursuste lõpetajate poolt. Vabatahtlikele reservohvitseride kursustele pani aluse mure Eesti julgeoleku pärast ning rahva kaitsetahte kasvatamise vajadus. 


 

EROK missiooniks on: 
    1. Osavõtt riigikaitse korraldamisest.
    2. Rahva kaitsetahte kasvatamine.
    3. Eesti reservohvitseride sotsiaalne ühendamine.

 

EROK liikmed on saavutanud tunnustuse Eesti kaitsestruktuurides ning reservohvitseride hulgas välismaal. Ka Eesti ühiskond hakkab järjest rohkem aru saama, et Eesti on riik, mida on võimalik kaitsta ja mida tuleb kaitsta. See näitab, et kaitsetahe Eesti ühiskonnas areneb. Eesti Reservohvitseride Kogu on selles protsessis andnud oma osa. On astutud esimesed olulised sammud, kuid suur töö ootab Eesti reservohvitsere ees. Väikese riigi kaitse efektiivsus sõltub peamiselt selle reservist. EROK töötab selle nimel, et iga eestlane mõistaks meie kaitsevõime suurendamise tähtsust ja oma osa selles.