EROK karikavõistluse III etapp
laskmine
2019.08.19 11:30
Rahnoja lasketiir
Registreeri
JUHEND 

I Eesmärk

1.       Elavdada reservohvitseride laskespordialast ettevalmistust ja tõsta huvi laskespordi vastu

2.     Parandada laskeoskuste taset ning riigikaitse põhirelvade tundmist

3.     Selgitada välja EROK parimad laskurid lendavate ja liikuvate sihtmärkide kompleksharjutuses.

 

II Aeg ja koht

1.       Võistlus toimub 19.08.2019.a. Rahnoja lasketiirus N(B) 58°31'06" E(L) 24°56'13"

2.     Saabumine ja registreerimine alates kell 11.30 

3.     Avarivistus Rahnoja lasketiirus ja võistluse tutvustus kell 12.00 

4.     Laskevõistluse algus kell 12.30 (Hilisemad saabujad lubatakse radadele jooksvalt)

5.     Jooksev lõuna kell 13.00 

6.     Orienteeruv võistluse lõpp. Kokkuvõtete tegemine. Sõit Pärnusse kell 16.00 

 

III Osavõtjad

1.   Võistlus on individuaalne

2.   Eelregistreerimisel esitada nimi, auaste, kontaktandmed hiljemalt 12.08.2019 alljärgneval registreerimislingil:

https://fienta.com/et/erok-suveseminar

Osalustasu 30€ tasuda läbi registreerimiskeskkonna maksevõimaluste.

3.   Võistluse riietus: korrektne KV välivorm või võistluseks sobivad erariided

4.   Vahetustesse jaotamine toimub võistluse avarivistusel

 

IV Laskeharjutused

1.       Lendavad märgid. Compak® Sporting + „jänes“. Võimalusel kasutada isiklikku siledaraudset 12 kal. relva. Isikliku 12 kal. relva ja 12 kal. laskemoona puudumine võistlustest osalemisel takistuseks ei ole. Lendavatele märkidele kal.12 max 40 lasku.

2.     Lendavad märgid. Automaat TRAP e. kaevikrada. Võimalusel kasutada isiklikku siledaraudset 12 kal. relva. Isikliku 12 kal. relva ja 12 kal. laskemoona puudumine võistlustest osalemisel takistuseks ei ole. Lendavatele märkidele kal.12 max 40 lasku.

3.     9 x 19 mm püstol-kuulipilduja „Liikuv märkleht“ laskevõistlus, distants –   25 meetrit; MP5 5 proovi ja 10 võistluslasku liikuvasse märklehte. Relv laetud ja laskevalmis asendis 45*. Märkleht selgub kohapeal; Relva või märgi tõrke korral ümberlaskmine.

4.     9 x 19 mm püstol-kuulipilduja „seisvad märklehed“ IPSC laskevõistlus, distants –   25 meetrit; M45 15 lasku IPSC 5 märklehte. Relv laetud ja laskevalmis asendis 45*. Tulemust loetaks vastaval IPSC käsirelva viimastele reeglitele (loetakse kaks parimat tulemust igas märklehes ja punktide summa jagatakse ajaga). Relva või märgi tõrke korral ümberlaskmine.

 

V Tulemuste arvestamine

1.       Iga laskeharjutuse kohapunktid liidetakse ja karikaetapi üldine paremusjärjestus kujuneb väiksema kohapunktide arvu järgi.

2.     Võrdse lõpptulemuse korral saab koha arvestuses määravaks parim tulemus 3., 1., 4. ja 2. harjutuses.

 

VI Autasustamine

1.       Iga laskeharjutuse arvestuses autasustatakse esikolmikusse tulnud võistlejaid EROK Suveseminari laskevõistluse medaliga.

2.     Harjutuste kokkuvõttes esikolmikusse tulnud võistlejaid autasustatakse EROK karikavõistluse III vaheetapi medalite ja diplomitega.

3.     EROK tegev-, toetaja-, ja auliikmete poolt läbitud harjutuste kokkuvõtvate tulemuste 40 esimest kohapunkti liidetakse 2019 aasta EROK sisemise laskevõistluste üldarvestusse.

 

VII Isikukaitsevahendid/toitlustus

 

1.       Laskekohad tagavad rajal olevatele võistlejatele nägemis- ja kuulmiskaitsed

2.     Isikliku kaitsevarustuse kasutamine on lubatud

3.     Toitlustus tagatakse lõunasöögiga lasketiirus

 

 

 

Lembit Miil

Kapten (r)

EROK karikavõistluse III etapi projektijuht