EROK üldkoosolek 2019
koosolek
2019.05.11 11:00
Tallinn, Radisson Blu SKY konverentsikeskuse suur saal
Registreeri
MTÜ Eesti Reservohvitseride Kogu 2019 aasta korraline üldkoosolek toimub laupäeval 11. mail 2019 kell 11.00 Radisson Blu SKY konverentsikeskuse suures saalis (aadress Rävala pst 3, TALLINN).

Kogunemise ja registreerimise algus 10.30 (tervituskohv) ning kell 12.30 on planeeritud kerge lõuna koos CIOR (www.cior.net) IBM 2/4 Tallinna planeerimiskoosoleku rahvusvaheliste delegaatidega.

 Üldkoosoleku päevakord edastatakse koos täiendava informatsiooniga juhatuse poolt liikmete e-posti aadressidele mitte hiljem kui 26.04.2019.

 Üldkoosolekul valitavatele ametikohtadele (vt Lisa 1) kandideerimine algab EV101 aastapäeval 24.02.2019 ning kandideerimise lõpptähtaeg on 12.04.2019 kell 24.00. Kandideerimisavaldused palume edastada EROK e-mailile info@erok.ee. Kandideerimisel tuleb tuua välja vastava esindusorgani ametikoht (Vanematekogu liige, Juhatuse liige koos vastutusalaga või Juhatuse asendusliige, Aukohtu liige või asendusliige, Revisjonikomisjoni liige) ja esitada kirjalik nõusolek (näidis lisatud) koos vabas vormis eluloo ning sõjaväelise karjääri kirjeldusega.

 Kandideerimist puudutavate küsimuste korral palume pöörduda vahetult Kogu esimehe või peasekretäri poole.