Juhatuse koosolek
koosolek
2019.01.23 16:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri
EROK igapäevast tegevust juhib ja esindab põhikirjast ning Üldkoosoleku ja Vanematekogu otsustest lähtudes Kogu juhatus, milles on viis kuni üksteist liiget. Kogu Juhatus koosneb esimehest, peasekretärist ja vähemalt kolmest liikmest. Juhatusele valitakse kuni kolm asendusliiget. 

Juhatuse koosolekust võivad võtta sõnaõigusega osa piirkondlike osakondade ja sektsioonide esimehed.

EROK Juhatuse pädevusse kuulub:
 • Kogu igapäevase tegevuse juhtimine;
 • uute liikmete vastuvõtmise otsustamine;
 • toetajaliikmeks vastuvõtmise otsustamine;
 • liikme Kogust väljaarvamine; 
 • erandkorras tähtajaliste liikmemaksusoodustuste tegemine; 
 • piirkondlike osakondade asutamine; 
 • erialasektsioonide asutamine; 
 • muude seaduse või põhikirja alusel juhatuse pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamine.
EROK juhatuse tänased liikmed ja nende ametiajad on:

 • esimees - mjr Andre Lilleleht (2015-2017; 2017-2019)
 • peasekretär - lpn Martin Kirk (2018-2020)
 • juhatuse liige - kpt-mjr Ingrid Mühling (2017-2019)
 • juhatuse liige - mjr Rando Kruusmaa (2017-2019)
 • juhatuse liige - kpt Margus Kalda (2017-2019)
 • juhatuse liige - n-ltn Einar Lillo (2014-2015; 2015-2017; 2017-2019)
 • juhatuse asendusliige - n-ltn Marko Tooming (2017-2019)