Juhatuse koosolek
koosolek
2020.04.23 17:00
e-koosolek
Registreeri

EROK igapäevast tegevust juhib ja esindab põhikirjast ning Üldkoosoleku ja Vanematekogu otsustest lähtudes Kogu juhatus, milles on viis kuni üksteist liiget. Kogu Juhatus koosneb esimehest, peasekretärist ja vähemalt kolmest liikmest. Juhatusele valitakse kuni kolm asendusliiget.
Juhatuse koosolekust võivad võtta sõnaõigusega osa piirkondlike osakondade ja sektsioonide esimehed.
EROK Juhatuse pädevusse kuulub:

  • Kogu igapäevase tegevuse juhtimine;
  • uute liikmete vastuvõtmise otsustamine;
  • toetajaliikmeks vastuvõtmise otsustamine;
  • liikme Kogust väljaarvamine;
  • erandkorras tähtajaliste liikmemaksusoodustuste tegemine;
  • piirkondlike osakondade asutamine;
  • erialasektsioonide asutamine;
  • muude seaduse või põhikirja alusel juhatuse pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamine.
EROK juhatuse tänased liikmed ja nende ametiajad on:
esimees mjr Andre Lilleleht (2019-2021)
peasekretär n-ltn Martin Kirk (2018-2020)
liige lpn Illimar Lepik von Wirén (2019-2021) rahvusvaheline koostöö
liige ltn Madis Milling (2019-2021) koostöö Kaitseliiduga
liige kpt Margus Kalda (2019-2021) koostöö Kaitseväega
liige n-ltn Priit Kala (2019-2021) laiapindne riigikaitse
liige kpt Taavi Tuisk (2019-2021) kommunikatsioon
liige lpn Jarno Kalind (2019-2021) militaarsport