Juhatuse koosolek
koosolek
2021.05.20 14:00
Zoom
Registreeri
EROK igapäevast tegevust juhib ja esindab põhikirjast ning Üldkoosoleku ja Vanematekogu otsustest lähtudes Kogu juhatus, milles on viis kuni üksteist liiget. Kogu Juhatus koosneb esimehest, peasekretärist ja vähemalt kolmest liikmest. Juhatusele valitakse kuni kolm asendusliiget.

Juhatuse koosolekust võivad võtta sõnaõigusega osa piirkondlike osakondade ja sektsioonide esimehed.

EROK Juhatuse pädevusse kuulub: kogu igapäevase tegevuse juhtimine; uute liikmete vastuvõtmise otsustamine; toetajaliikmeks vastuvõtmise otsustamine; liikme Kogust väljaarvamine; erandkorras tähtajaliste liikmemaksusoodustuste tegemine; piirkondlike osakondade asutamine; erialasektsioonide asutamine; muude seaduse või põhikirja alusel juhatuse pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamine.

EROK juhatuse tänased liikmed ja nende ametiajad on:
esimees - mjr Andre Lilleleht
peasekretär - ltn Mari Uuemaa
juhatuse liige - kpt Margus Kalda
juhatuse liige - kpt Taavi Tuisk
juhatuse liige - ltn Madis Milling
juhatuse liige - n-ltn Priit Kala
juhatuse liige - lpn Illimar Lepik von Wiren

juhatuse liige -  lpn Jarno Kalind