Mereväe 103 aastapäev
sündmus
2021.11.21 14:00
ÜLERIIGILINE
Registreeri
Esimesed merejõudude üksused, Eesti sõjavägede staabi mereväe jaoskond ja mereväe pataljon, tegutsesid 28.02.–05.04.1918. Uuesti hakati merekaitset korraldama Kaitseliidu raames 1918. aasta novembris. Eesti merejõudude loomise päevaks loetakse kokkuleppeliselt 21. novembrit 1918, kui sõjaministri käskkirjaga nimetati ametisse Sõjaväe Staabi mereväe valitsuse ülem. Esimeseks Eesti sõjavägede staabi mereväe valitsuse ülemaks sai 2. järgu kapten (kaptenleitnant) Rudolf Schiller. 21. detsembrist määrati merejõudude juhatajaks kaugsõidukapten Johan Pitka, kellele oli Vabadussõja ajal allutatud kogu tegevus merel ja Peipsi järvel ning 1919. aasta maist merekindlused.

Kaitseministeeriumi koosseisus oleva mereväe taasloomise esimeseks tähiseks võib pidada 01. juulit 1993, kui Kaitsejõudude peastaabis moodustati mereosakond, mis hakkas taastama Eesti mereväge.

Eesti mereväe peamine kompetents on miinitõrje merel.

Loe lisaks: https://mil.ee/uksused/merevagi/