Vanematekogu koosolek
koosolek
2020.03.31 15:00
e-koosolek
Registreeri
NB! SEOSES KOROONAVIIRUSE LEVIKUGA TOIMUB VANEMATEKOGU KOOSOLEK E-KOOSOELKUNA

EROK Vanematekogu on üldkoosoleku poolt Kogu liikmete seast kuni kaheks aastaks valitav seitsme kuni üheksa liikmeline organ, kes täidab üldkoosoleku ülesandeid üldkoosolekute vahelisel ajal Kogu põhikirjas sätestatud ulatuses. Vanematekogu tegevust juhib ja korraldab Vanematekogu esimees, kelle valivad endi hulgast Vanematekogu liikmed lihthäälteenamusega. Vanematekogu peamisteks funktsioonideks on EROK tegevusstrateegia kujundamine ja EROK juhatuse töö kontrollimine.

EROK Vanematekogu liikmed ametiajaga 2019-2021 on:
  • esimees kol-ltn kol-ltn Toomas Luman
  • liige kpt-mjr Ingrid Mühling
  • liige mjr Ülo Isberg
  • liige mjr Heino Piirsalu
  • liige mjr Neinar Seli
  • liige mjr Vallo Toomet
  • liige mjr Tiit Meren
  • liige kpt Villu Õun
  • liige n-ltn Einar Lillo