Vanematekogu koosolek
koosolek
2021.02.02 16:00
ZOOM, Endla 16
Registreeri
EROK Vanematekogu on üldkoosoleku poolt Kogu liikmete seast kuni kaheks aastaks valitav seitsme kuni üheksa liikmeline organ, kes täidab üldkoosoleku ülesandeid üldkoosolekute vahelisel ajal Kogu põhikirjas sätestatud ulatuses. Vanematekogu tegevust juhib ja korraldab Vanematekogu esimees, kelle valivad endi hulgast Vanematekogu liikmed lihthäälteenamusega. Vanematekogu peamisteks funktsioonideks on EROK tegevusstrateegia kujundamine ja EROK juhatuse töö kontrollimine.

EROK Vanematekogu liikmed on:
esimees kol-ltn kol-ltn Toomas Luman
liige kpt-mjr Ingrid Mühling
liige mjr Ülo Isberg
liige mjr Heino Piirsalu
liige mjr Neinar Seli
liige mjr Vallo Toomet
liige mjr Tiit Meren
liige kpt Villu Õun
liige n-ltn Einar Lillo