Varustusvalitsuse (TVJ) loomise 103. aastapäev
sündmus
2021.11.21 14:00
ÜLERIIGILINE
Registreeri
Toetuse väejuhatus peab oma eelkäijaks 21. novembril 1918 loodud varustusvalitsust. Varustusvalitsuse ajalugu algab tegelikult juba aastast 1917. Nimelt formeeriti 1917. aasta detsembris 1. eesti diviis ja sellega koos moodustati selle varustamiseks ka diviisi intendantuur. Varustusvalitsuse esimene ülem oli Rudolf Reimanni.

Loe lisaks: https://mil.ee/uksused/toetuse-vaejuhatus/ajalugu-ja-traditsioonid/varustusvalitsus/