Eeskirjad
Kaitseväe eetikakoodeks
Kaitseväelase ja Kaitseliidu tegevliikme vormiriietuse kandmise kord (02.01.2013)
Vormikuuel kantavate teenetemärkide, ristide ja medalite järjestamine

Ajakirjad
Sõdur 1933
Eesti Kaitseväe aastaraamat 2020