Gruusia läviohvitser

nooremleitnant Tõnis Orumaa
KONTAKT: tonis@laskmine.ee