MTÜ Eesti Reservohvitseride Kogu poolt loodud toetusfondi eesmärgiks on lähtudes hoolivusest, heast tahtest ja tavast ning võimalustest ootamatute juhtumite korral inimväärseks toimetulekuks ühekordset abi vajavate Eesti Vabariigi kaitseväelaste, kaitseliitlaste, reservohvitseride, reservväelaste, erusõjaväelaste ning nende perekonnaliikmete organisatoorne ja aineline toetamine. 

Fondi nõukogu liikmed on mjr Andre Lilleleht, kpt Villu Õun ja n-ltn Ivar Sibul. 

Fondi igapäevast tegevust juhib mjr Heino Piirsalu. 

Fondi majandustegevuse aluseks on Eesti Kaitseväe ohvitseri tseremoniaalmõõkade projekt. Soetades SA Reservohvitseride Kogu Vendlusfondi kaudu maaväeohvitseri, mereväeohvitseri mõõga või õhuväeohvitseri vestu, toetatakse muuhulgas ka fondi eesmärkide elluviimist.

SIHTASUTUSE RESERVOHVITSERIDE KOGU VENDLUSFOND PÕHIKIRI
RVF toetuste maksmise kord