Eesti Reservohvitseride Kogu


Eesti Reservohvitseride Kogu (EROK) ühendab Eesti Kaitseväe sõjalisi reservjuhte - ohvitsere ja allohvitsere ning muid riigikaitse huvilisi kes soovivad kaasa aidata EROKi eesmärkide saavutamisele.

EROK visioon on:
Ühendame kõiki sõjalisi reservjuhte, korraldades koostöös kaitseväe ja Kaitseliiduga nende arendamist sõjalises väljaõppes ja teenistuses Eesti kaitsevõime suurendamiseks.


EROK missioon on:
Reservjuhtide ühendamine, esindamine ja nende arengu toetamine.
Panustamine riigikaitse korraldamisse ja Eesti elanikkonna kaitsetahte kasvatamisse.

LIITU KOHE


Eesti Reservohvitseride Kogu (EROK) asutati 22. juunil 1997. aastal KV Meegomäe Lahingukoolis Võrumaal esimeste vabatahtlike reservohvitseride kursuste lõpetajate poolt. Vabatahtlikele reservohvitseride kursustele pani aluse mure Eesti julgeoleku pärast ning rahva kaitsetahte kasvatamise vajadus.
LOE LISAKS