Eesti Reservohvitseride Kogu


Eesti Reservohvitseride Kogu (EROK) asutati 22. juunil 1997. aastal KV Meegomäe Lahingukoolis Võrumaal esimeste vabatahtlike reservohvitseride kursuste lõpetajate poolt. Vabatahtlikele reservohvitseride kursustele pani aluse mure Eesti julgeoleku pärast ning rahva kaitsetahte kasvatamise vajadus.

EROK missiooniks on: 
osavõtt riigikaitse korraldamises;
rahva kaitsetahte kasvatamine;
Eesti reservohvitseride sotsiaalne ühendamine.

EROK liikmed on saavutanud tunnustuse Eesti kaitsestruktuurides ning reservohvitseride hulgas välismaal. Eesti ühiskond hoiab kindlalt arusaama, et Eesti on riik, mida on võimalik kaitsta ja mida tuleb kaitsta. See näitab, et kaitsetahe meie oma vaba riigi hoidmisel ei kao. Eesti Reservohvitseride Kogu on selles protsessis andnud oma osa. Kogu asutamisele järgnenud kümnendil astuti esimesed olulised sammud ja me areneme koos muutustega ühiskonnas. Väikese riigi kaitse efektiivsus sõltub peamiselt reservide ettevalmistusest ning mobiliseerimise kiirusest. EROK töötab selle nimel, et iga eestimaalane mõistaks meie kaitsevõime suurendamise tähtsust ja kodanike isikliku panuse osa selles.