Asutatud: 22. juuni 1997 Eesti Kaitseväe Meegomäe Lahingukoolis Võrumaal. 

Asutajad: Kahe esimese vabatahtliku reservohvitseride kursuse ROK 1 ja ROK 2 liikmed. 

Asutamise põhjus: Ühine arusaamine vajadusest tõsta Eesti Kaitseväe prestiizhi ja suurendada Eesti rahva kaitsetahet. Aidata kaasa eesti integreerumisele NATO struktuuridesse. 

Ajalooline taust: EROK loeb end Tagavaraohvitseride Sektsiooni Keskkogu (asutatud 23. juunil 1933) õigusjärglaseks.

Esindatus: EROK võeti CIOR-i assotsieerunud liikmeks 06. veebruaril 1999. aastal ja täisliikmeks 22. mail 2004. aastal Eesti Vabariigi astumisel NATOsse.
Vaata ka www.cior.net

EROK esimehed:                                           

Esimene juhatuse esimees: Kpt Kaido Pihlakas (1997-2000)
Teine juhatuse esimees: Kpt Lauri Einre (2000-2003)
Kolmas juhatuse esimees: Kpt Heino Piirsalu (2003-2007)
Neljas juhatuse esimees: Ltn Vello Väinsalu (2007-2008)
Viies juhatuse esimeesKpt-Mjr Toomas Peek (2009-2015)
Ametisolev juhatuse esimeesMjr Andre Lilleleht (2015- tänaseni)