Rinnamärk

EROK rinnamärgi kujundus põhineb Tagavara Ohvitseride Sektsiooni (TOS) rinnamärgi kujundusel aastast 1935.

Asutatud: 29.11.1997
Monogrammi "ROK" kujundus: kunstnik Vello Laanemaa
Teostus: Heinari Töökoda OÜ
Eesti Reservohvitseride Kogu Rinnamärgi Statuut


1.     Rinnamärgi otstarve

1.1. Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi "Kogu") rinnamärk on kogusse kuulumise väliseks tunnuseks, mis sümboliseerib Kogu liikmete ühistunnet ja Kogu eesmärke. 

2.     Rinnamärgi kirjeldus ja mõõdud

2.1. Kogu rinnamärk on mantova rist, mille põhivärv on valge ja mis on ääristatud sinise kandiga. Risti keskel on kuldvärvi tähtedest monogramm "ROK".

2.2. Risti kõrgus on 37,5 mm, laius 37,5 mm. Rist on valmistatud kullatud metallist, pealt emailitud valgeks, äärtel on 0,75 mm laiune sinine kant, mille mõlemaid ääri palistab 0,5 mm laiune kuldjoon. Rist on vähese kumerusega ettepoole. Risti harude pikkus on 15,5 mm, harude otste laius on 17 mm ja harude vahe üksteisest on 15 mm. Risti harud ja harude otsad on kõverusega sissepoole. Risti keskel asuva monogrammi tähtede "R" kõrgus on 11,5 mm, laius 10,5 mm; "O" kõrgus 15 mm, laius 13 mm; "K" kõrgus 11,5 mm, laius 8 mm. 

3.     Rinnamärgi kandmine ja kasutamine

3.1. Kogu rinnamärki kantakse vastavalt kaitseväevormi kandmise üldistele nõuetele. Kaitseväevormi juures kantakse Kogu rinnamärki vasakpoolsel rinnataskul. Ühe rinnamärgi kandmise korral asub see rinnatasku keskkohas. Mitme rinnamärgi samaaegsel kandmisel kantakse Kogu rinnamärki teistest märkidest kõrgemal.

3.2. Erariietuse juures kantakse Kogu rinnamärgi vähendatud koopiat (1:2,5) pintsaku vasakpoolsel revääril.

3.3. Kogu rinnamärgiga võib kaunistada Kogu poolt ja nimel antavaid auhindu ja kingitusi. 

4.     Rinnamärgi kandmise õigus

4.1. Kogu rinnamärki on õigus kanda:

4.1.1.     Kogu liikmel;

4.1.2.     Kogu auliikmel;

4.1.3.     Kogu toetajaliikmel.

4.1.4.     Kogu Vanematekogu otsuse alusel välisriikide reservohvitseril 

5.     Rinnamärgi väljaandmine ja registreerimine

5.1. Kogu rinnamärgid väljastatakse liikmetele Kogu juhatuse poolt kehtestatud korras.

5.2. Käesoleva statuudi 4. punkti alapunktides 4.1.2 ja 4.1.4 nimetatud isikutele võib Kogu juhatus rinnamärgi annetada.

 

Kinnitatud Eesti Reservohvitseride Kogu üldkoosoleku otsusega 29.11.1997.a.

Muudetud Eesti Reservohvitseride Kogu Vanematekogu koosoleku otsusega 29.10.2016.a.