EROK traditsiooniks on igaaastaste seminaride korraldamine, et läbi uute teadmiste omandamise tõsta reservjuhtide võimekust nii igapäevaelu kui ka sõjalise valmisoleku kontekstis. Samuti on need kooskäimised aidanud ühtlustada erinevate piirkondade, vanusegruppide ja tsiviilerialade reservistide arusaamu riigikaitse korraldamisest.

EROK Talveseminar Võrumaal
Juba esimesel aastal pärast VROK-1 ja VROK-2 kursuste lõppemist pandi alus EROK Talveseminari formaadile. 1999. aasta alguses kogunesid esimeste kursuste lõpetajad Võrumaal, kus arutati reservjuhtide ettevalmistusega seotud küsimusi, sooritati laskeharjutus ning kasutati ära hea suusailm. Sellest alates on reservjuhtide talvine kogunemine koos seminari formaadis arutelude, laskeharjutuse ning võimalusel suusaraja läbimisega iga-aastane võimalus kohtuda kaasvõitlejatega. Kuigi EROK Talveseminari on läbiviidud ka Jänedal ja Tartus, on peamiselt kogunetud ikkagi Võrumaal, kust traditsioon alguse sai.

EROK Suveseminar Pärnus
Pärast 1998. ja 1999. aastal toimunud VROK kursuseid, kus osalejate hulgas oli palju Pärnumaalt pärit vabatahtlike, asutati EROK Pärnu osakond. Aastast 2001. on pärnakad järjepidevalt korraldatud EROK Suveseminari, mis reeglina algab laskeharjutusega 19.augusti päeval, jätkub seminari ning sõjaajaloo viktoriiniga Pärnus ja lõppeb piduliku teenistusega 20. augustil Toris Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus. Alates 2017. aastast antakse Kaitseväe Juhataja poolt Toris toimuva mälestusteenistuse käigus pidulikult üle vabatahtlike reservohvitseride kursuse lõpetanute auastmetunnused.

EROK Kevadseminar Tartus
2015. aastal toodi EROK Talveseminar ühekordselt üle Võrust Tartusse ning alates järgmisest tegevusaastast kujunes välja eraldi Tartu kevadseminari formaat, mis ühendab endas reservjuhtide ühist teatrikülastust, seminari ja laskeharjutust Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuses ning õhtust arutelu Kadetikasiinos ning kevadine kogunemine lõppeb tavapäraselt piduliku õhtusöögiga Tartu Ülikooli kohvikus.

EROK Sügisseminar Narvas
2016. aasta oktoobris toimus Narvas EROK poolt korraldatuna ja Rootsi reservohvitseride eestvedamisel BaltJolds seminar, mis keskendus peamiselt hübriidsõja õiguslikele küsimustele ning psühholoogilise sõja uutele nägudele. Kasutades Narva külalislahkust ning huvitavat keskkonda, kutsuti järgmisel 2017. aastal Narva Läänemere riikide igaaastane Baltic Sea Cooperation (BSC) koostööseminar. Need kaks rahvusvahelises formaadis toimunud kohtumist panid aluse EROK Sügisseminari formaadile, kus kasutame võimalust Eesti julgeolekuga seotud sõnumite tutvustamiseks meie liitlastele Läänemere ruumis.