EROK 4 seminari

EROK traditsiooniks on igaaastaste seminaride korraldamine, et läbi uute teadmiste omandamise tõsta reservjuhtide võimekust nii igapäevaelu kui ka sõjalise valmisoleku kontekstis. Samuti on need kooskäimised aidanud ühtlustada erinevate piirkondade, vanusegruppide ja tsiviilerialade reservistide arusaamu riigikaitse korraldamisest.

EROK Talveseminar
Juba esimesel aastal, pärast VROK-1 ja VROK-2 kursuste lõppemist, viidi läbi EROK Talveseminar. 1999. aasta alguses kogunesid esimeste kursuste lõpetajad Võrumaal, kus arutati reservjuhtide ettevalmistusega seotud küsimusi, sooritati laskeharjutus ning kasutati ära hea suusailm. Peale seda on reservjuhtide talvine kogunemine koos seminari formaadis arutelude, laskeharjutuse ning võimalusel suusaraja läbimisega saanud traditsiooniks mis pakub iga-aasta võimalust kohtuda kaasvõitlejatega. EROK Talveseminari on peamiselt läbiviidud Lõuna-Eestis.

EROK Suveseminar Pärnus
VROK-1 ja VROK-2 kursuste lõpetajate hulgas oli palju Pärnumaalt pärit vabatahtlike ja seetõttu asutati EROK Pärnu osakond. Aastast 2001. on pärnakad järjepidevalt korraldatud EROK Suveseminari, mis reeglina algab laskeharjutusega 19.augusti päeval, jätkub seminari ning sõjaajaloo viktoriiniga Pärnus ja lõppeb piduliku teenistusega 20. augustil Toris Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus.

EROK Kevadseminar
2015. aastal peeti EROK Talveseminar Tartusse ning alates järgmisest tegevusaastast kujunes välja eraldi Tartu kevadseminar. Esimene Kevadseminar ühendas endas reservjuhtide ühist teatrikülastust, seminari ja laskeharjutust Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuses ning õhtust arutelu Kadetikasiinos ning kogunemine lõppes piduliku õhtusöögiga Tartu Ülikooli kohvikus.

EROK Sügisseminar
2016. aasta oktoobris toimus Narvas EROK poolt korraldatuna ja Rootsi reservohvitseride eestvedamisel BaltJolds seminar, mis keskendus peamiselt hübriidsõja õiguslikele küsimustele ning psühholoogilise sõja uutele nägudele. Kasutades Narva külalislahkust ning huvitavat keskkonda, kutsuti järgmisel 2017. aastal Narva Läänemere riikide igaaastane Baltic Sea Cooperation (BSC) koostööseminar. Need kaks rahvusvahelises formaadis toimunud kohtumist panid aluse EROK Sügisseminarile.  Sügisseminari peetakse üldjuhul Ida-Eestis.