Asutatud: 22. juuni 1997 Eesti Kaitseväe Meegomäe Lahingukoolis Võrumaal.

Asutajad: Kahe esimese vabatahtliku reservohvitseride kursuse ROK 1 ja ROK 2 liikmed.

Asutamise põhjus: Ühine arusaamine vajadusest tõsta Eesti Kaitseväe prestiiži ja suurendada Eesti rahva kaitsetahet. Aidata kaasa Eesti integreerumisele NATO struktuuridesse.

Ajalooline taust: EROK loeb end Tagavaraohvitseride Sektsiooni Keskkogu (asutatud 23. juunil 1933) õigusjärglaseks.

Esindatus: EROK võeti CIORi assotsieerunud liikmeks 06. veebruaril 1999. aastal ja täisliikmeks 22. mail 2004. aastal Eesti Vabariigi astumisel NATOsse.
Vaata ka www.cior.net

EROK esimehed:                                           

1997 - 2000 kapten Kaido PIHLAKAS
2000 - 2003 kapten Lauri EINRE
2003 - 2007
major Heino PIIRSALU
2007 - 2008 kapten Vello VÄINSALU
2009 - 2015 kaptenmajor Toomas PEEK
2015 - 2021 major Andre LILLELEHT
Praegunekapten Villu ÕUN