EROK saamislugu

EROK liikmed on saavutanud tunnustuse Eesti kaitsestruktuurides ning reservohvitseride hulgas välismaal. Eesti ühiskond hoiab kindlalt arusaama, et Eesti on riik, mida on võimalik kaitsta ja mida tuleb kaitsta. See näitab, et kaitsetahe meie oma vaba riigi hoidmisel ei kao. Eesti Reservohvitseride Kogu on selles protsessis andnud oma osa. Kogu asutamisele järgnenud kümnendil astuti esimesed olulised sammud ja me areneme koos muutustega ühiskonnas. Väikese riigi kaitse efektiivsus sõltub peamiselt reservide ettevalmistusest ning mobiliseerimise kiirusest. EROK töötab selle nimel, et iga eestimaalane mõistaks meie kaitsevõime suurendamise tähtsust ja kodanike isikliku panuse osa selles.

Asutatud: 22. juuni 1997 Eesti Kaitseväe Meegomäe Lahingukoolis Võrumaal.

Asutajad: Kahe esimese vabatahtliku reservohvitseride kursuse ROK 1 ja ROK 2 liikmed.

Asutamise põhjus: Ühine arusaamine vajadusest tõsta Eesti Kaitseväe prestiiži ja suurendada Eesti rahva kaitsetahet. Aidata kaasa Eesti integreerumisele NATO struktuuridesse.

Ajalooline taust: EROK loeb end Tagavaraohvitseride Sektsiooni Keskkogu (asutatud 23. juunil 1933) õigusjärglaseks.

Esindatus: EROK võeti CIORi assotsieerunud liikmeks 06. veebruaril 1999. aastal ja täisliikmeks 22. mail 2004. aastal Eesti Vabariigi astumisel NATOsse.
Vaata ka www.cior.net


EROK esimehed:                                           

1997 - 2000 kapten Kaido PIHLAKAS
2000 - 2003 kapten Lauri EINRE
2003 - 2007
major Heino PIIRSALU
2007 - 2008 kapten Vello VÄINSALU
2009 - 2015 kaptenmajor Toomas PEEK
2015 - 2021 major Andre LILLELEHT
Praegunekapten Villu ÕUN