EROK liikmeks astumiseks on vajalik esitada:
 1. avaldus-isikuandmeteankeet (vorm allpool)
 2. passi või ID-kaardi koopia
 3. 1 foto (4x5 cm, otsevaates, ilma peakatteta)
 4. koopia (elektrooniline väljatrükk) EV Presidendi käskkirjast ohvitseri auastme omistamise kohta

EROK liikmeks vastuvõtmise kord.

 • EROK liikmeks vastuvõtmine toimub EROK Juhatuse koosolekul, kuid mitte harvemini kui kord kahe kuu jooksul.
 • Dokumendid peavad olema Juhatusele esitatud vähemalt 5 tööpäeva enne järjekordse juhatuse koosoleku toimumist kasutades käesoleval lehel nuppu "Saada avaldus" või saadetuna e-posti aadressile info@erok.ee.
 • Uute liikmekandidaatide osas jätab EROK juhatus endale õiguse teha täiendavaid taustauuringuid. Üldjuhul tehakse otsus kandidaadile teatavaks tema e-posti aadressile hiljemalt 10 tööpäeva jooksul.
 • Uus liige loetakse vastuvõetuks pärast Juhatuse vastavat otsust ning jooksva aasta liikmemaksu 15 €  tasumist EROK pangaarvele.

EROK rinnamärgi tellimine.

 • Uue liikme vastuvõtmisel vormistatakse 10 tööpäeva jooksul peale otsuse tegemist EROK rinnamärgi kandmise tunnistus, mis edastatakse liikme piirkondliku osakonna esimehe kaudu kätte toimetamise korraldamiseks.
 • EROK rinnamärgi tunnistuse alusel on võimalik liikmel soetada sobiv rinnamärgi komplekt (täismõõdus rinnamärk, selle miniatuur ja karp) läbi SA Reservohvitseride Vendlusfond EROK kodulehel näidatud korras.Avaldus

Olen nõus, et Eesti Reservohvitseride Kogu kasutab üleslaetavas failis sisalduvaid andmeid minu liikmelisusega seotud tegevusteks
(kõik tärniga märgitud väljad on kohustuslikud)Soovin kaasa aidata Kogu eesmärkide saavutamisele ja kohustun täitma Kogu põhikirja. Palun mind vastu võtta Eesti Reservohvitseride Kogu *
 • liikmeks
 • toetajaliikmeks
EROK piirkondliku osakonna eelistus: *
Juristiohvitseride sektsioon Mereväeohvitseride sektsioon
Meditsiiniohvitseride sektsioon Õhuväeohvitseride sektsioon
1. Jalaväebrigaadi sektsioon Toetusväejuhatuse sektsioon
2. Jalaväebrigaadi sektsioon Allohvitseride sektsioon
Email again:
Liitumisavaldus