Reservohvitser, liitu kamraadidega!


Eesti Reservohvitseride Kogu ühendab endas aktiivseid ohvitsere kõigist väeliikidest ja erialadelt. Liikmena saad:

 • Olla militaarvaldkonna infovoos ja taaskohtuda vanade kamraadidega
 • Tegeleda oma laskeoskuste arendamisega ja militaarspordiga
 • Kaasa lüüa rahvusvahelises koostöös liitlasriikide reservohvitseridega
 • Osaleda õppustel ja kaasa rääkida oma reservteenistuse kujunemises

EROKi täisliikmeks saab astuda reservis olev ohvitser ehk alates sellest hetkest kui isikule on presidendi käskkirjaga omistatud ohvitseri auaste.
EROKi toetajaliikmeks võivad astuda kõik. Näiteks kadetid, välisriikide ohvitserid, tegevteenistuses olevad kaitseväelased, allohvitserid ning teised riigikaitsehuvilised isikud või ka isikud kes veel ootavad ohvitseri auastme andmist.Liikmeks astumiseks vajalikud dokumendid:
 1. avaldus-isikuandmeteankeet
 2. passi või ID-kaardi koopia
 3. 1 foto (4x5 cm, otsevaates, ilma peakatteta)
 4. koopia (elektrooniline väljatrükk) EV Presidendi käskkirjast ohvitseri auastme omistamise kohta

Paberavaldus saata: info@erok.ee või meie postiaadresile LEITAV SIIN

Liikmeks vastuvõtmise kord:

 • EROK liikmeks vastuvõtmine toimub EROK Juhatuse koosolekul, kuid mitte harvemini kui kord kahe kuu jooksul.
 • Uute liikmekandidaatide osas jätab EROK juhatus endale õiguse teha täiendavaid taustauuringuid. Otsus tehakse kandidaadile teatavaks tema e-posti aadressile.
 • Uus liige loetakse vastuvõetuks pärast Juhatuse vastavat otsust ning jooksva aasta liikmemaksu 15 €  tasumist EROK pangaarvele.