Reservjuht, liitu kamraadidega!

Eesti Reservohvitseride Kogu ühendab endas aktiivseid ohvitsere ja allohvitsere kõigist väeliikidest ja erialadelt ning teisi riigikaitsehuvilisi inimesi.

NB! Enne liitumis avalduse täitmist palun tutvuda LIIKMEKS VÕTMISE KORRAGA  ja EROK põhikirjaga.

Liituda saab täites ja allkirjastades siin DIGIAVALDUSE või laadides alla ja saates postiga või e-mailiga allkirjastatud PABERAVALDUSE.
Paberavaldus saata: info@erok.ee või meie postiaadressile mis on leitav SIIN

Digitaalavalduse saab hetkel allkirjastada ainult ID kaardiga.


15 € eest aastas saad:

Osaleda 4 EROK sisesel seminaril, kus esinejad on julgeoleku spetsialistid, tipp-poliitikud, kaitseväelased, kaitseliitlased, erasektori tippjuhid ja muud riigikaitsega seotud asjatundjad, kes arutlevad hetkel riigikaitses aktuaalsetel teemadel. 


Tugevdada Eesti kaitsevõimet panustades reservjuhtide võrgustikku loomisse ja hoidmisse. Osaleda reservväelaste omavahelistes sotsiaalsetes tegevustes. Hoida kontakti oma väeosaga ja kaitseväega. 


Rääkida kaasa riigikaitse edendamises ja osaleda riigikaitse seadusloomes. Käia õppustel osalejana või vahekohtunikuna. Täiendada ennast käies koolitustel kaitseväes, Kaitseliidus või välismaal. Teha karjääri reservis, omandada kindel sõjaaja ametikoht,  edeneda ametikohtadel ja auastmetes.


Osaleda rahvusvahelises koostöös ja luua suhteid liitlastega. Käia reservjuhtidele suunatud rahvusvahelistel üritustel ja koolitustel. Esindada Eestit riiki ja Eesti Kaitseväge liitlasriikides ning seeläbi edendada Eesti riigi huve.


Kanda edasi Eesti Kaitseväe traditsioone: mälestades langenuid, taastades kunagisi sümboleid ja mehitada Eesti Vabariigi riigilipu toimkond paraadidel ja tseremooniatel.


Harjutada oma laskeoskust osaledes EROK laskevõistlustel. EROK liige vastab relvaseaduse § 1, punkt 7, lõige 3 toodud riigikaitses osaleva isiku nõuetele ja saab sellest tulenevaid hüvesid.


Propageerida füüsilise vormi hoidmist ja panustada reservväelaste füüsilise vormi parandamisse. Tegeleda militaarspordiga sh rahvusvahelisel tasemel.