EROK liikmeks astumiseks on vajalik esitada:
  1. avaldus-isikuandmeteankeet
  2. passi või ID-kaardi koopia
  3. 1 foto (4x5 cm, otsevaates, ilma peakatteta)
  4. koopia (elektrooniline väljatrükk) EV Presidendi käskkirjast ohvitseri auastme omistamise kohta

EROK liikmeks vastuvõtmise kord:

  • EROK liikmeks vastuvõtmine toimub EROK Juhatuse koosolekul, kuid mitte harvemini kui kord kahe kuu jooksul.
  • Dokumendid peavad olema Juhatusele esitatud vähemalt 5 tööpäeva enne järjekordse juhatuse koosoleku toimumist.
  • Uute liikmekandidaatide osas jätab EROK juhatus endale õiguse teha täiendavaid taustauuringuid. Üldjuhul tehakse otsus kandidaadile teatavaks tema e-posti aadressile hiljemalt 10 tööpäeva jooksul.
  • Uus liige loetakse vastuvõetuks pärast Juhatuse vastavat otsust ning jooksva aasta liikmemaksu 15 €  tasumist EROK pangaarvele.

EROK rinnamärgi tellimine.

  • Uue liikme vastuvõtmisel vormistatakse 10 tööpäeva jooksul peale otsuse tegemist EROK rinnamärgi kandmise tunnistus, mis edastatakse liikme piirkondliku osakonna esimehe kaudu kätte toimetamise korraldamiseks.
  • EROK rinnamärgi tunnistuse alusel on võimalik liikmel soetada sobiv rinnamärgi komplekt (täismõõdus rinnamärk, selle miniatuur ja karp) läbi SA Reservohvitseride Vendlusfond EROK kodulehel näidatud korras.