Lipp, rinnamärk ja teeneterist

EROKi põhikiri sätestab, et  kogul on oma lipp, rinnamärk, teenetemärk ja logo.
  • Lipp sümboliseerib Kogu liikmete ühistunnet ja Kogu eesmärke.
  • Rinnamärk on kogusse kuulumise väliseks tunnuseks, mis sümboliseerib Kogu liikmete ühistunnet ja Kogu eesmärke.
  • Teeneterist on annetamiseks neile Kogu liikmetele, kellel on väärilisi teeneid Kogu põhikirjaliste eesmärkide elluviimisel ja neile Eesti ning välisriikide kodanikele, kes silmapaistval moel on kaasa aidanud Kogule tema eesmärkide saavutamisel.