Teeneterist


Eesti Reservohvitseride Kogu Teeneterist on asutatud Võidupühal 23. juunil 2001. aastal annetamiseks neile Eesti Reservohvitseride Kogu liikmetele, kellel on väärilisi teeneid Kogu põhikirjaliste eesmärkide elluviimisel ja neile Eesti ning välisriikide kodanikele, kes silmapaistval moel on kaasa aidanud Kogule tema eesmärkide saavutamisel.

EROKil teeneteristid on:

  • III klassi rist (raudrist)
  • II klassi rist (hõberist)
  • I klassi rist (kuldrist)

Kogu rahvusvahelise koostöö Eriteeneterist on asutatud Võidupühal 23. juunil 2019. aastal annetamiseks neile isikutele, kellel on väärilisi teeneid Kogu liikmeskonna toetamisel ja esindamisel rahvusvahelises koostöös liitlastega.


TEENETERISTI STATUUT

TEENETERISTI KAVALERID