Liikmemaksu maksmine

EROK põhikirja § 7 lõige 4 alusel on EROK liige kohustatud tasuma üldkoosoleku poolt kehtestatud korras ja ulatuses kogu kalendriaasta liikmemaksu 15 (viisteist) eurot  tuleb tasuda iga aasta 1. aprilliks EROK pangakontole:

Eesti Reservohvitseride Kogu
EE662200221010259329
Makse selgitusse tuleb märkida: enda ees- ja perekonnanimi, aasta ja liikmemaks (nt: Mart Mardikas 2020 liikmemaks)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rinnamärk

Igal EROK liikmel on õigus kanda EROK rinnamärki (NB selle kohane tunnistus väljastatakse ainult selleks soovi avaldades). Rinnamärgi statuut ja kirjeldus on kodulehel https://www.erok.ee/tunnused/rinnamark. Soovi korral saate tellida endale EROK rinnamärgi ja/või selle miniatuuri(d) erariietel kandmiseks läbi Vendlusfondi kirjutades oma soovist aadressile vendlusfond@erok.ee või läbi EROK liikmele mõeldud e-poe https://vf.erok.ee/pood mille sisselogimise info on leitav EROK sisevõrgust.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Infokanalid

EROK siselist – on EROK sisene postiloend, mis on kõigi EROK liikmete omavahelise vaba suhtlemise vahend. Kirju siselisti saab edastada ainult EROK liige kasutades aadressi, mille ta on märkinud oma liikmeks astumise avaldusel.


EROK sisevõrk – koondab EROKi sisest, ainult liikmetele kätte saadavat infot. Samuti saab iga liige oma kontaktandmeid ise jooksvalt parandada. Iga liige peaks regulaarselt oma andmeid uuendama logides sisse mobiil-ID, smart-ID või ID-kaardiga ning täiendada oma profiili. Sisevõrk on leitav EROK kodulehe ülemiselt menüü rigalt ja lingil https://intranet2.erok.ee/id-auth.


EROK kodulehekülg - www.erok.ee - EROK avaliku informatsiooni kandja, mis on avatud kõigile.

Vendlusfond www.vf.erok.ee EROKile kuuluv sihtasutus mis tegeleb Eesti Kaitseväe tseremoniaalmõõkade müügiga Eesti Vabariigi ohvitseridele või kollektsionääridele.


EROK Facebooki konto – jooksva avaliku teabe vahendamiseks ja sotsiaalmeedia infovoos osalemiseks. https://www.facebook.com/EestiReservohvitserideKogu


EROKi juhatus – juhatuse liikmete kontaktid leiate EROK kodulehelt https://www.erok.ee/organisatsioon/juhtimine ja nemad on heameelega valmis Teid vajadusel abistama vastavalt enda vastutusalale.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muud

Kindlasti soovitab EROK jälgida ka militaarvaldkonda Eestis kajastavaid toimetisi:

• Kaitse Kodu http://issuu.com/kaitse_kodu

• Sõdur http://issuu.com/sodur

• Sõdurileht http://issuu.com/sodurileht

• Sõjateadlane https://www.kvak.ee/sojateadlane/