ALUSDOKUMENDID
EROK asutamisleping (1997)
EROK põhikiri (2017)
EROK osakonna kodukord (2017)
EROK sektsiooni kodukord (2020)

OLULISED EESKIRJAD
Kaitseväe eetikakoodeks (27.04.2018)
Kaitseväelase ja Kaitseliidu tegevliikme vormiriietuse kandmise kord (02.01.2013)
Vormikuuel kantavate teenetemärkide, ristide ja medalite järjestamine (02.01.2013)
Teenetemärkide järjestamisest tavavormi kuuel (nr 1, 2013 Sõdur)
Sõjaväeliste rinnamärkide kandmine (nr 5, 2013 Sõdur)
Kaitseväe rivieeskiri (08.01.2020)

HUVITAVAD AJAKIRJAD
Sõdur 1933
Eesti Kaitseväe aastaraamat 2020
KaitseKodu
Sõdur
Sõdurileht