Eesti riigikaitse on üles ehitatud kahele sambale - esmasele enesekaitsele ja kollektiivkaitsele. Esmase riigikaitse tagab kohustuslik ajateenistus ja reservarmee, kollektiivkaitse tagab kuulumine NATOsse ja koostöö liitlastega.

Lisaks tegevarmeedele peab NATO väga oluliseks reservistide panust tagamaks globaalset julgeolekut. Reservistid on sillakas militaarmaailma ja tsiviil maailma vahel. NATOl endal ei ole ja ta ei kontrolli riikide reservarmeesid ja see tõttu töötab reservväelaste küsimustes erinevate organisatsioonide kaudu.


Kõige aktiivsem reservväelaste rahvusvaheline koostöö toimub läbi Rahvusvahelise reservohvitseride konföderatsiooni (The Interallied Confederation of Reserve Officers  CIOR). EROK sai CIORi liikmeks juba 1999. aastal ja peale seda on Eesti esindus olnud alati kohal CIORi iga aastasel suurimal üritusel - suvekongressil. Viimastel aastatel on EROKi aktiivsuse veelgi kasvanud, noored reservohvitserid on osalenud noortele mõeldud programmides (YROW/YROWS), osa on võetud militaarspordi (MilComp) üritustest, CIORi nõukogu vahe kohtumistest (IBM) ja seminaridest, keeleakadeemiast (CLA) ja tsiviil-militaar koostöö õppustest (CIMEX). Kõige märkimisväärsemalt näitab EROKi pühendumist liitlaskoostööle kui 2018. a Quebecis toimunud suvekongressil võttis EROK vastu otsuse olla CIORi eesistuja aastatel 2022-2024. Tänu sellele otsusele löödi kohe kaasa ka briti presidentuuri meeskonnast aastatel 2018-2020. See tõi kaasa 2019 CIOR Summer Congress korraldamise Tallinnas ning viimasel minutil 2020 CIOR Late Summer Congress korraldamise sammuti Tallinnas.Eraldi organisatsiooni on moodustanud meditsiini ohvitserid - CIOMR (Interallied Confederation of Medical Reserve Officers). EROKi sai CIMORi liikmeks samal ajal kui CIORi liikmeks. CIOMR aasta suurim kongress toimub alati koos CIORi suve kongressiga.

Kuna Eestis ei ole reservallohvitserid moodustanud oma organisatsiooni kuulub EROKi alla ka reservallohvitseride sektsioon mis esindab Eestit CISORis (Interallied Confederation of Reserve Non-Commissioned Officers ) alates 2017 aastast vaateja liikmena ja 2019 juba täisliikmena.

Lisaks on EROKil hea ja tugev koostöö teiste riikide reserviste koondavate organisatsioonidega: Soome reservohvitseride liiduga (RUL), Rumeenia reservohvitseride koguga (AORR), Skandinaavia riikidega läbi Nordic Reserve Officers’ Presidiumi,
balti riikidega läbi Baltic Sea Cooperation.