EROK koosneb osakondadest mis omakorda jagunevad piirkondadeks. Lisaks on liikmed jagatud sektsioonidesse. Osakonnad ühendavad liikmeid territoriaalse kuuluvuse alusel ning vastavad jaotuselt Kaitseliidu maakaitsepiirkondadele. Sektsioonid ühendavad liikmeid erialase ettevalmistuse või väeliigi/väeosa alusel.

Iga EROK liige peab kuuluma ühte osakonda ja selle piirkonda aga võib oma soovi korral kuuluda täiendavalt mitmesse sektsiooni.

Osakondade ja sektsioonide tegevust juhivad liikmete ettepanekul juhatuse poolt ametisse määratud esimehed ja aseesimehed.

OSAKONDESIMEES KONTAKT
Põhja mjr Andre Lilleleht
andre.lilleleht@erok.ee
Kirdemjr Margus Kalda
margus.kalda@erok.ee 
 Lõunan-ltn Ivar Sibul  ivar.sibul@emu.ee
 Läänemjr Mehis Born  mehis.born@mail.ee
 Väliseestimjr Ülo Isberg ulo.isberg@erok.ee
   
Osakonnad
Sektsioonid
 
Väeliigipõhised sektsioonid
 1. Jalaväebrigaadi sektsioon
 2. Jalaväebrigaadi sektsioon
 Õhuväeohvitseride sektsioon
 Mereväeohvitseride sektsioon
 Toetusväjuhatuse sektsioon
 Küberväejuhatuse sektsioon
Erialapõhised sektsioonid
 Juristide sektsiooni
 Meditsiiniohvitseride sektsioon
 Allohvitseride sektsioon
 CIMIC sektsioon
Tegevuspõhised sektsioonid
 MilComp (Military Competition) sektsioon