Osakonnad, piirkonnad ja sektsioonid

EROK koosneb osakondadest mis omakorda jagunevad piirkondadeks. Lisaks on liikmed jagatud sektsioonidesse. Osakonnad ühendavad liikmeid territoriaalse kuuluvuse alusel ning vastavad jaotuselt Kaitseliidu maakaitsepiirkondadele. Sektsioonid ühendavad liikmeid erialase ettevalmistuse või väeliigi/väeosa alusel.

Iga EROK liige peab kuuluma ühte osakonda ja selle piirkonda aga võib oma soovi korral kuuluda täiendavalt mitmesse sektsiooni.

Osakondade ja sektsioonide tegevust juhivad liikmete ettepanekul juhatuse poolt ametisse määratud esimehed ja aseesimehed.

Osakonnad

OSAKONDESIMEES KONTAKT
Põhja mjr Andre Lilleleht
andre.lilleleht@erok.ee
Kirdemjr Margus Kalda
margus.kalda@erok.ee 
 Lõunan-ltn Ivar Sibul  ivar.sibul@emu.ee
 Läänemjr Mehis Born  mehis.born@mail.ee
 Väliseestimjr Ülo Isberg ulo.isberg@erok.ee
   

Sektsioonid
 
Väeliigipõhised 
Erialapõhised 
Tegevuspõhised 
1. Jalaväebrigaadi sektsioon
Juristohvitseride sektsiooni
MilComp * * sektsioon
2. Jalaväebrigaadi sektsioon
Meditsiiniohvitseride sektsioon

Õhuväeohvitseride sektsioon
Allohvitseride sektsioon

Mereväeohvitseride sektsioon
CIMIC * sektsioon

Toetusväjuhatuse sektsioon
Kaitsetööstuse sektsioon
 Küberväejuhatuse sektsioon   

tsiviil-militaar koostöö
* * militaarspordi