Kaitseväe eetikakoodeks.pdf 

Kaitseväelase ja Kaitseliidu tegevliikme vormiriietuse kandmise kord (02.01.2013).pdf

Vormikuuel kantavate teenetemärkide, ristide ja medalite järjestamine.pdf