2006. aastal esitleti avalikkusele Laidoneri Muusemis Viimsis uut Kaitseväe ohvitseri maaväe tseremoniaalmõõka. Esitletud mõõga näol on tegemist Eesti Kaitseväes enne II Maailmasõda kasutusel olnud originaalmõõga koopiaga. Mõõga valmistamise ning tellimise korraldas MTÜ Eesti Reservohvitseride Kogu.
 
Idee Eesti ohvitseri vormi juurde mõõk sobitada pärineb 1923. aastast, kui Kaitseväe Varustusvalitsus sellekohase otsuse vastu võttis. Mõõgad telliti Solingenis asuvatest tehastest Saksamaalt ja jõudsid Eestisse 1925. aasta lõpul. Tol ajal oli kasutusel 3 erinevat varianti mõõku: lahingumõõgad, mida kasutasid suurtüki- ja ratsaväelased ning jalaväe ja mereväe tseremoniaalmõõgad. 1935. aastaks jäid neist kasutusele kaks viimati nimetatut. Eesti kaitseväe mõõk oli ohvitseri vormiriietuse element, mida kanti pidulikel tseremooniatel ja paraadil.
 
Esitletud mõõk on originaalilähedane koopia mõningate väikeste mööndustega, kus mõnede varasemate puuosade asemel on kasutatud tänapäevasemaid materjale. Ka on varasemaga võrreldes veidi muudetud mõõgateral olevat Toompea siluetti. Mõõga valmistamisel kasutati eeskujuna varasemat originaalmõõka ning kollektsionääridelt, muuseumist ja arhiivist pärinevaid fotosid ja dokumente. Mõõk on valminud käsitööna samas Solingenis asuvas WTC tehases, kus meiepoolset tellimust võeti kui ajaloolist austusavaldust.

Tänaseks on EROK liikmeskond taastanud enne II maailmasõda kasutuses olnud ohvitseri tseremoniaalmõõkade täiskomplekti - maaväe, mereväe ja õhuväe väeliikidele.
Mõõgad on nummerdatud kolme klassi.

Iga väeliigi mõõk nr 0000 on etalonmõõk, mis jääb Eesti Reservohvitseride Kogu käsutusse ja on eeskujuks järgnevate mõõkade valmistamisel. Maaväeohvitseri mõõgad nr 0001 – 0005 on institutsionaalmõõgad, mis annetatakse järjekorras Eesti Vabariigi Presidendile, Kaitseväe juhatajale, Kaitseliidu ülemale, Sõjakoolile ja Laidoneri Muuseumile.
 
Mõõku alates nr 0010 saavad tellida endale Eesti ohvitserid, kusjuures mõõk nr 0010 kingiti MTÜ Eesti Reservohvitseride Kogu liikmete poolt Rüütliristi kavalerile Harald Nugiseks´ile, tema 85 aasta juubeliks.
 
Mõõgad alates nr K10001 on kollektsioonmõõgad, mille kuuekohalisele numbrile lisatud K täht ja mida saavad endale tellida kollektsionäärid.
 
Mõõkade soetamine toimub läbi SA Reservohvitseride vendlusfondi.
vendlusfond@erok.ee