Juhatuse koosolek
koosolek
2023.05.25 17:00
Liivalaia 13, Tallinn
Registreeri
EROK igapäevast tegevust juhib ja esindab põhikirjast ning Üldkoosoleku ja Vanematekogu otsustest lähtudes Kogu juhatus, milles on viis kuni üksteist liiget. Kogu Juhatus koosneb esimehest, peasekretärist ja vähemalt kolmest liikmest. Juhatusele valitakse kuni kolm asendusliiget.

Juhatuse koosolekust võivad võtta sõnaõigusega osa piirkondlike osakondade ja sektsioonide esimehed.

EROK Juhatuse pädevusse kuulub: kogu igapäevase tegevuse juhtimine; uute liikmete vastuvõtmise otsustamine; toetajaliikmeks vastuvõtmise otsustamine; liikme Kogust väljaarvamine; erandkorras tähtajaliste liikmemaksusoodustuste tegemine; piirkondlike osakondade asutamine; erialasektsioonide asutamine; muude seaduse või põhikirja alusel juhatuse pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamine.