XL Kõrgemad Riigikaitsekursused
seminar
2019.05.05 00:00
Roosta, Läänemaa
Registreeri
05-10.05. 2019 Toimuvad Kõrgemad Riigikaitsekursused,  mis toimuvad Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse korraldamisel koostöös Kaitseministeeriumi, Välisministeeriumi ja Siseministeeriumiga 5. - 10. mail 2019 Läänemaal, Roostal. Kursuste eesmärgiks on anda ülevaade riigikaitsest kui tervikvaldkonnast. Loengutes käsitletakse julgeoleku-, kaitse- ja välispoliitikat, riigikaitse üldist korraldust ning seadusandlikku keskkonda, Eesti tegutsemist NATOs ja Euroopa Liidus, Eesti Kaitseväe ülesandeid, riigikaitsealast koostööd Eestis ning mitmeid teisi teemasid. Kursuslased osalevad ka grupitöödes, mille käigus lahendatakse erinevaid julgeoleku ja riigikaitsega seotud ülesandeid ning külastavad erinevaid Eesti Kaitseväe üksusi. Kursused on traditsiooniliselt avanud peaminister või kaitseminister ning esinejad on riigikaitse parimad asjatundjad. Alates 1999. aastast kaks korda aastas toimuvad kursused on läbinud pea 2000 inimest – Riigikogu liikmed, kõrgemad riigiametnikud ja sõjaväelased, omavalitsuste, äriettevõtete ja ühiskondlike organisatsioonide juhid, ajakirjanikud ning kultuuritegelased. Kursustel osalejatelt oleme saanud väga positiivset tagasisidet ja oleme kindlad, et osavõtt aitab laiendada teadmisi riigikaitse valdkonnas ning pakub nii intellektuaalset ergutust kui ka õdusat olemist. Kursusel osalejatele on ootus, et nad osalevad kõigis loengutes ja õppereisil.

EROK'it esindab kursustel üks osaleja.