Juhatuse liige - KV/KL väljaõppe ja karjääriplaneerimise valdkond 

kapten Tanel Viks

AMETIAEG: 2021-2023

KONTAKT:  tanel.viks@erok.ee