Juhatuse liige - rahvusvahelise koostöö valdkond

nooremleitnant Martin Kirk

AMETIAEG: 2021-2023

KONTAKT: martin.kirk@erok.ee