Eesti Reservohvitseride Kogu sisene laskevõistlus


Tõstmaks reservjuhtide laskealast ettevalmistust Kaitseväes ja Kaitseliidus kasutusel olevate põhirelvade kasutamisel, korraldab EROK oma liikmetele igal aastal vähemalt viiest karikaetapist koosnevat laskevõistluste seeriat. Lastakse erinevatest relvadest, erinevatel distantsidel ning lisaks KV standardharjutustele läbitakse radasid liikumisel ja liikuvate sihtmärkide tabamisel.

I karikaetapp  
Laskmine klassikalisest kaitseväe ohvitseri relvast - püstolist. Harjutus ise koosneb 3 seeriast: laskmine kahelt käelt, ainult tugevamalt käelt ja ainult nõrgemalt käelt
Relv: püstol H&K USP
Harjutus: laskmine mõlema käega, parema käega, vasaku käega

II karikaetapp
Lastakse kõige tavapärasemast üksikvõitleja relvast kõige tavapärasemas laskeasendis - automaadist, lamades 20 lasku. Tavaolukorrast erinev on 150 m distants ning kaks kümne lasulist seeriat – aeglane ja kiirlaskmine.
Relv: automaat Galil AR
Harjutus: lamades 20 lasku

III karikaetapp
Kõige mahukam etapp. Sileraudsest haavlipüssist lastakse liikuvaid/põrkavaid/lendavaid sihtmärke; püstolkuulipildujast „jooksvat“ sihtmärki ning läbitakse taktikaline, seisvate sihtmärkide rada IPSC reeglite järgi.
Relv: sileraudne, MP5 ja M45
Harjutus: lendavad märgid: Compak® Sporting + „jänes“ ja automaat TRAP e. kaevikrada; liikuv märkleht; seisvad märklehed“ IPSC laskevõistlus.

IV karikaetapp
Püstoli, püstolkuulipilduja ja automaatrelva kombineeritud taktikalise laskmise harjutusi.
Relv: püstol ja  M-45, AR
Harjutus: taktikaline laskmine  

V karikaetapp
Treenitakse täpsust ja vastupidavust, lastakse 5,6 mm sportpüssist klassikalist olümpia distsipliini - lamades 60 lasku 50 meetri distantsilt.
Relv: sportpüss
Harjutus: lamades 60 lasku aega 50 minutit

2020 karikaetappide juhendid
I, II, III, IV, V

2019 karikaetappide juhendid
I, II, III, IV, V

2018 karikaetappide juhendid
I, II, III