Rahvusvaheline sõjaõiguse konverents


Eesti Reservohvitseride Kogu juristide sektsioon korraldab koostöös oma partneritega alates 2010. aastast rahvusvahelist, juristidele suunatud riigikaitsealast konverentsi. Konverentsi korraldamise eesmärgiks on koondada riigikaitse ja rahvusvaheliste suhete alal töötavaid juriste, muutmaks neid kaitse- ja välispoliitika alal pädevamateks. Viimastel aastatel on arutelude teravik suunatud sõjakohtute tegevust reguleerivale seadusandlusele ja praktikale eri riikides.

Konverentsi ellukutsumise juures olnud nooremleitnant Mari-Liis Põder on seisukohal, et konverentsi korraldav juristide sektsioon koondab endas olulise osa Eesti sõjaõiguse ja riigikaitseõiguse eksperte ning on kindel, et juristidele võib loota aga nendega tuleb ka arvestada.

Aastate jooksul on konverentsil osalenud ettekannetega mitmed auväärsed rahvusvahelise sõjaõiguse eksperdid Soomest, Ungarist, Iisraelist, Saksamaalt ja paljudest teistest meile sõbralikest riikidest. Samuti on oma teadmisi edasi andnud meie endi parimad erialaeksperdid.

2018. aasta maikuus toimunud IX konverentsil „Riigikaitseõigus ja rahvusvaheline sõjaõigus“ rõhutas kaitseväe juhataja kindral Riho Terras, et meid ümbritsev julgeoleku keskkond on palju muutunud ning õigusvaldkonna ja sõjaõiguse tundmine on saanud osaks tänapäeva kaitseväe valmisolekust.

Erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra ajal on vajalik kohtusüsteemi teatava osa kiire, efektiivne ja kompetentne toimimine. See eesmärk on saavutatav üksnes siis, kui suudame rahuajal luua vajalikud seadused ja olemasolevate täiendused, ning kehtestada selliste olukordade eripärast tingitud kohtute toimimise efektiivsed alused.