Hoides koos liitlastega Vaba Eestit 

2020 Üldkoosolek

28. juuni toimus Tallinnas Männiku lasketiirus EROKi 2020 aasta üldkoosolek.

28. juuni toimus lõpuks juba mai alguses toimuma pidanud EROKi korraline üldkoosolek. Üldkoosolekul osales või oli esindatud 146 EROK tegevliiget ja 8 toetajaliiget.

Reservjuhte käis tervitamas KL ülem brig-kin Riho Ühtegi kes ütles: "Teil on väga suur roll selles, kui hästi Eesti kaitstud on. Eesti on näidanud end võimeka reservide kasutajana. Suudame 24 tunniga oma üksused kokku tuua. See pole paljudele riikidele jõukohane.“ Samuti tutvustas ta loodavaid võimalusi reservohvitseride kaasamiseks Kaitseliidu staapide juurde ning rääkis reservis teenimise muutumisest ajas.

 Juhatuse liikmed tegid kokkuvõtted oma valdkondadest: n-ltn Martin Kirk – administratiivsed ülesanded, kpt Taavi Tuisk – kommunikatsioon, kpt Margus Kalda – EROK ja KV koostöö, ltn Milling - EROK ja KL koostöö, lpn von Wiren - väliskoostöö, n-ltn Priit Kala – laiapindne riigikaitse, lpn Jarno Kalind – Militaarsport. Juhatuse esimees tutvustas 2019 eelarve täitmist.

2019 a toimusid kõik planeeritud üritused va sügisseminar. 2019 aasta tegevustest saab ammendava ülevaate ka EROK uuel kodulehel olevast uudisvoost https://www.erok.ee/uudised või EROK Facebooki lehel.

Tutvustati EROKiga seotud sihtasutuste Ajaloo Jäädvustamise Sihtasutus (AJSA), SA Reservohvitseride Kogu Vendlusfond (VF) ja SA Carolin Illenzeeri Fond tegevusi.

Revisjonikomisjon tegi kokkvõtte EROKi majandamisest ja kinnitas, et kogu raamatupidamine eeskujulikult tehtud.

Kinnitati 2019. a majandusaasta aruanne ja 2020. a eelarve.

Ametisse valiti:

Peasekretär ltn Mari Kaldma

Revisjonikomisjoni liige Väino Hallikmägi  

Anti üle hulk tunnistusi ja medaleid mis olid jäänud õigel ajal üle andmata. Lisaks pälvis märkimisväärse tunnustuse EROKi kauaaegne liputoimkonna ülem kpt Indrek Reismann kellele EROK kinkis maaväe ohvitseri mõõga nr 350.

 

EROKis on 31.12.2019 seisuga 416 liiget