Hoides koos liitlastega Vaba Eestit 

2022 Talveseminar

05.-06. veebruar toimus traditsiooniline EROK talveseminar, seekord Tartus, Kaitseväe Akadeemias. Arutati reservohvitseride rolli üle praeguses Eesti Kaitseväes ja kuhu see tulevikus jõuda võiks. 
Selle aasta talveseminaril tutvustasid  kaitseväe juhataja ja Kaitseväe Akadeemia ülem oma nägemust reservohvitseride rollist Eesti Kaitseväe reservarmee mudelis.


Kaitseväe juhataja andis ülevaate kaitseväe hetke seisust ja käesolevast julgeoleku olukorrast Euroopas. Räägiti Ukraina kriisist ja mida see Eesti jaoks tähendab. Lisaks tutvustas kaitseväe juhataja reservohvitseri roll tuleviku riigikaitses, Kaitseväe ootuseid reservjuhile ning reservjuhi karjäärimudeli loomise perspektiivi.


Kaitseväe Akadeemia ülem, endine 1. jalaväebrigaadi ülem, rääkis brigaadide nägemusest reservohvitseri panusest rahu- ja sõjaaja teenistuses. Esinemises toodi välja, et reservohvitser karjäärimudeli välja töötamine on vajalik ja KVA hakkab sellese rohkem panustama. Arutati võimaliku koostöö üle - kuidas KVA saaks pakkuda reservohvitseridele rohkem täiendõpet ja mis oleks EROKi roll selles. 


KVA õppeosakond tutvustas veel reservohvitseride kaasamise võimalust läbi õppuste vahekohtunikeks olemise ja andis lootust, et selliseid võimalusi, kus reservohvitserid saaksid vabatahtlikult õppustel kaasa lüüa tuleb veel.
Peale ametliku osa autasustati laskevõistluse võitjaid, tutvuti giidi juhendamisel Tartu Toomemäe ajaloo ja legendidega, nauditi korporatsiooni Sakala külalislahkust ja lõpuks käidi saunas ja vesteldi edasi hommikuste teemade üle.

NB! Kõigil EROK liikmetele on võimalik osta 10 € eest endale seminari osa järelvaatamise õigus.