Hoides koos liitlastega Vaba Eestit 

CIOR ja CISOR sõlmisid heatahteprotokolli

7. augustil 2019 allkirjastasid CIOR ja CISOR presidendid Tallinnas heatahteprotokolli.
Heatahteprotokoll näeb ette koostöö ja sõbraliku läbikäimise loomise rahvusvahelise reservohvitseride konföderatsiooni CIOR ja rahvusvahelise reservallohvitseride konföderatsiooni CISOR vahel. Protokollis sätestati koostöövorm ja suhtluskanalid, et paremini tagada Euroopa reserväelaste huve.
Heatahteprotokolli allkirjastamine ei tähenda küll ohvitseride ja allohvitseride organisatsiooni ühildumist, ent näeb ette edaspidi mõlema organisatsiooni suvekongressi ühise korraldamise.
                CISOR president (M. D'Alessandro) ja CIOR president (C. Argent)