Hoides koos liitlastega Vaba Eestit 

CIOR seminar Bonnis, Saksamaal

EROKi esindus osales 26-29.01.19 Bonnis, Saksamaal toimunud CIOR seminaril "Sõjapidamine 2030 - tehnoloogia, poliitika, eetika"

Kolmepäevasel seminaril esinesid eksperdid mitmetest NATO riikidest, et käsitleda tulevikusõjapidamist mõjutavaid arengusuundi infotehnoloogia valdkonnas. Samuti arutati võimalusi, kuidas sääraste arengute ja muutustega kaasas käia.

Seminari teema võttis kokku major Geoff Nicholls Suurbritanniast: "Infosõda mängib tulevikukonfliktides üha suuremat rolli, mistõttu võib öelda, et kes kontrollib internetti, kontrollib tulevikku".

Fotode autor: major Jean-Francois Lambert (Kanada)