Hoides koos liitlastega Vaba Eestit 

CIOR Suvekongress 2019 korraldustoimkonna tänuüritus

Novembrikuu esimesel päeval Sõjamuuseumis toimunud tänuüritusel anti üle EROK tunnustused kaasvõitlejatele, kelle vabatahtliku panuse tulemusena sai käesoleva aasta augustikuus teoks liitlaste reservjuhtide Suvekongressi (SC19) läbiviimisel Tallinnas.

Märkimaks olulist panust reservjuhtide rahvusvahelise koostöö arendamisel ning CIOR/CIOMR 2019 aasta Suvekongressi läbiviimisel, otsustas EROK Teeneteristi Nõukogu oma erakorralisel koosolekul tunnustada parimaid kaasvõitlejaid.

EROK Kuldristi pälvis kin-mjr Martin Herem.

EROK Hõberisti kavalerideks said ltn Aavo Pekri ja mjr Lembit Mitt.

EROK Raudristiga tõsteti esile kpt Villu Õun.

Esimeste EROK rahvusvahelise koostöö eriteeneteristidega tänati meie liitlasi ja EROK liikmeid:
1. kpt-mjr Yrjö-Pekka Rautalahti (RUL)
2. kont-adm Jørgen Berggrav (NROF)
3. kpt-mjr Peter Winroth (SWEROF)
4. kin Riho Terras
5. kpt-mjr Ingrid Mühling
6. mjr Tiit Meren
7. n-ltn Aare Jamnes
8. kpt Raul Hindov
9. kpt Kaido Ruul
10. mjr Janne Kosonen (RUL)
11. ltn Luostarinen Mikko (RUL)

EROK rahvusvahelise koostöö eriteeneterist asutati käesoleva aasta Võidupühal 23. juunil tunnustamaks teeneid meie liikmeskonna toetamisel ja esindamisel rahvusvahelises koostöös liitlastega. Rohkem infot EROK kodulehel - www.erok.ee/tunnused/teeneterist

CIOR on liitlaste reservohvitseride esindusorganisatsioon, mis on astutatud 1948 aastal Brüsselis ja mille peamised eesmärgid on NATO tegevuse toetamine pidades sidet sõjaliste struktuuride ja reservjuhtide liitude vahel ning luues aktiivseid rahvusvahelisi kontakte. Rohkem infot CIOR kodulehel - www.cior.net

CIOR Suvekongress on aasta suurim reservjuhtidele suunatud kogunemine, mis viidi esmakordselt 2019 aastal läbi Tallinnas 04-10. augustil ja kus osales üle 700 delegaadi 21 riigist. Rohkem infot SC19 kodulehel - www.cior.erok.ee


Esmakordselt anti üle EROK vapikilbid "Täname eeskujuliku teenistuse eest" ja nende omanikeks said:

1. Johannes Kert
2. Ülo Isberg
3. Kaupo Kiis
4. Kaur Lillipuu
5. Margus Kalda
6. Aivar Rauam
7. Kardo Merivald
8. Pavel Gontšarov
9. Margus Andresson
10. Edik Koppelmann
11. Heili Lepp
12. Merle Ehrbach
13. Matti Kanep
14. Priidu Lepp
15. Peeter Olesk
16. Rudolf Ankipov
17. Kai Willadsen
18. Jari Parkkonen
19. Wille Viittanen
20. Walter Henny
21. Simon Davies
22. Graham Banks
23. Vitali Lokk
24. Targo Lusti

Tänuraami koos Eesti Posti SC19 avamise puhul välja antud erikomplektiga said kokku 66 korraldustoimkonnas osalejat ja EROK poolse SC19 tänukirja sellele lisaks veel 72 panustajat, kes tulid korraldustoimkonnale appi kriitilistel hetketel.

Raamitud SC19 postkaardi erikomplektiga tänatakse häid koostööpartnereid:

Kaitsevägi
Kaitseliit
Sisekaitseakadeemia
Naiskodukaitse
Noored Kotkad
Kodutütred
Kaitseliidu Tallinna maleva Männiku lasketiir
Kalevi ujula
Tallinna Lennujaam
Riigi Kinnisvara
Radisson Blu SKY
Nordic Hotel Forum
Swissotel
Ajaloomuuseum
Kunstimuuseum
Meremuuseum
Eesti Sõjamuuseum
Tallinna Linnatransport
Salvest
Jahh Catering
Miniplast
Nordecon
Silberauto
Estiko
G4S Eesti
Viking Security

SC19 kongressil, keeleakadeemias, militaarvõistlusel, noorte juhtide arenguprogrammis, tsiviil-militaarkoostöö lauaõppusel, CIOMR meditsiiniohvitseride teaduskoosolekul, sümposiumil osales kokku üle 700 delegaadi ja korraldava toimkonna liikme. Esindatud oli 21 liitasriiki ning vaatlejatena osalesid esmakordselt ka reservallohvitseride esindusorganisatsiooni CISOR delegaadid.

Kongress algas selle aasta juulikuu keskel, kui Sisekaitseakadeemiasse saabusid esimesed CIOR Keeleakadeemia osalejad ja lõppes 10. augustil. Ülevaade SC19 mahtudest on hoomatav kongressi kodulehel www.cior.erok.ee

CIOR/CIOMR Suvekongressi korraldamine on liikmesriigi jaoks eelduseks, et kandideerida organisatsiooni juhtimiseks kaheaastasel eesistumise perioodil. Eesti Vabariik on läbi EROKi valitud CIOR eesistujaks aastateks 2022 kuni 2024.

Olla väärikas juht, kui isamaa vajab!