Hoides koos liitlastega Vaba Eestit 

Eesti alustas koos Ühendkuningriigiga rahvusvahelise reservohvitseride ühenduse eesistumist

Eesti Reservohvitseride Kogu (EROK) võttis Kanadas, Quebecis koos Ühendkuningriigi reservohvitseridega üle rahvusvahelise reservohvitseride konföderatsiooni CIOR lipu. Järgmised kaks aastat on Ühendkuningriik reservohvitseride liikumise eesistujariik ning Eesti eesistumisürituste korraldajariik.

 Eesti Reservohvitseride Kogu

PRESSITEADE
17.august, 2018
  
Eesti Reservohvitseride Kogu (EROK) võttis Kanadas, Quebecis koos Ühendkuningriigi reservohvitseridega üle rahvusvahelise reservohvitseride konföderatsiooni CIOR lipu. Järgmised kaks aastat on Ühendkuningriik reservohvitseride liikumise eesistujariik ning Eesti eesistumisürituste korraldajariik.
 
EROKi liikmed kaptenmajor Ingrid Mühling, major Andre Lilleleht ja major Tiit Meren said kutse osalemiseks eesistumise meeskonnas. CIOR asepresidendina asub ametisse kolonelleitnant Toomas Luman. Kongress otsustas ühehäälselt, et Eestist saab reservohvitseride konföderatsiooni eesistujamaa aastateks 2022 kuni 2024.
 
„Järgmine aasta toob Eestisse ligi 1000 reservjuhti üle kogu maailma – suuremahuline kongress, sõjalis-sportlik võistlus, keeleakadeemia ning erinevad kohtumised ja koolitused annavad võimaluse viia Eestile olulisi riigikaitselisi küsimusi kõigisse riikidesse ja eluvaldkondadesse, kus reservohvitserid tegutsevad,“ ütles EROKi esimees major Andre Lilleleht, kelle sõnul on reservteenistuse tähtsus muutuvas julgeolekuolukorras paljudes riikides kasvamas, reservväelaste kaasamine ühisoperatsioonidesse ning nende koostöövõime rahvusvaheliste üksustega on kõigi liikmesriikide jaoks aktuaalne.
 
„Teine oluline valdkond on noorte reservohvitseride jätkusuutlik arendamine. Viimased aastad on toonud EROKi ridadesse juurde arvestataval määral noori reservohvitsere, kes osalevad aktiivselt õppustel koos oma allüksustega,“ ütles Lilleleht. „2019 aastal esimest korda Eestis korraldatav sõjalis-sportlik mitmevõistlus ning kongress annavad neile võimaluse eakaaslastega mõõtu võtta ning oma teenistuskogemust laiendada.“
 
Lillelehe sõnul on võimalus korraldada mitu CIOR suuremahulist kogunemist EROKi jaoks suur usaldus ning tunnustus. „Oleme oma 20 tegevusaasta vältel pidevalt panustanud reservteenistuse populariseerimisse Eestis, On sümboolne, et liitlaste reservohvitseride suvekongressi toimumine Tallinnas langeb kokku meie Vabadussõja 100. juubeliaastaga ja meil on hea meel toetada CIOR eesistujat Ühendkuningriiki selle organiseerimise vastutuse võtmisega.“
 
1948. aastal loodud reservohvitseride konföderatsioon on suurim reservohvitseride esindusorganisatsioon maailmas, mis ühendab pea miljonit reservväelast 36 riigist. Organisatsiooni peamised ülesanded on NATO nõustamine ja toetamine reservteenistuse küsimustes ning reservohvitseride professionaalne arendamine. CIOR tegeleb reservväelaste kaasamisega sõjalistele operatsioonidele ja õppustele, tööandjaid puudutavate küsimustega, sõjaõigusega ning ühendab eraldi allorganisatsiooni meditsiinivaldkonnas tegutsevaid reservohvitsere.
Igal aastal reservjuhtidele korraldatavate tegevuste hulka kuuluvad lisaks töökoosolekutele ja suvekongressile sõjalis-sportlik võistlus, kuhu on oodatud üle 250 võistleja, tsiviil-militaarkoostöö õppus CIMEX, noorte reservohvitseride seminar ning keeleakadeemia, mis keskendub reservväelastele inglise ja prantsuse keelse NATO terminoloogia õpetamisele. Läbi aasta toimuvad erinevad väiksemad kohtumised ja seminarid.
 
Eesti Reservohvitseride Kogu on asutatud 1997 aastal esimeste reservohvitseride kursuste läbinute poolt ühendab täna pea 400 reservjuhti. Kogu aktiivselt tegutsevad sektsioonid ühendavad brigaadide, toetusväejuhatuse, mereväe ja õhuväe reservjuhte ning juriste ja arste. Reservohvitserid esinevad edukalt riigisisestel ja rahvusvahelistel militaarvõistlustel, kogu liikmed on aktiivselt tegevad Kaitseliidus ning õppekogunemistel Kaitseväes.
                     
Foto: CIOR 2018-2020 eesistumise perioodi peasekretär kolonel Adrian Walton (UK) ja peasekretäri asetäitja major Andre Lilleleht (EST) võtmas Quebeci ajaloolises relvaarsenalis korraldatud tseremoonial üle CIOR lippu seniselt eesistujalt Tsehhilt.
Veel fotosid: https://www.facebook.com/CIOR1/
https://www.facebook.com/EestiReservohvitserideKogu/
 
Info:
 
Ingrid Mühling
Kaptenmajor (r)
EROK juhatuse liige
5179326