Hoides koos liitlastega Vaba Eestit 

Eesti reservohvitseride juht pälvis kõrge Soome autasu

Eesti Reservohvitseride Kogu esimees major Andre Lilleleleht pälvis sel nädalal koos 44 Soome kaitseväelase, riigitegelase ja reservohvitseriga Soome Reservohvitseride Liidu kuldse teenetemedali.
Pidulikul tseremoonial õnnitlesid aumärgi saajaid Soome Vabariigi president Sauli Niinistö ja kaitseminister Jussi Niinistö.
 
„Eesti ja Soome reservohvitseride ühenduste koostöö on unikaalne,“ ütles Soome Reservohvitseride Liidu esimees kapten Mikko Halkilahti. „Medaliga tahame tunnustada pikaajalist ja väljapaistvat koostööd major Lillelehega nii EROKi peasekretäri kui ka esimehe rollis. Tema töö aidanud oluliselt kaasa reservohvitseride liikumise edendamisele ning selle eesmärkide täitmisele.“
 
„Soome reservohvitseride tunnustus on hinnatav ja tähelepanuväärne, nende liikumine on oma aktiivsuselt ja organiseerituselt olnud meile alati eeskujuks,“ ütles major Lilleleht „soomlaste laiapindne riigikaitse on praeguses julgeolekuolukorras väga tõsiseltvõetav - arvestatav osa kodanikke on reservväelaste või vabatahtlikena riigikaitsesse kaasatud, ka Soome Vabariigi president on reservohvitser ning aktiivne reservteenistuse toetaja,“ lisas ta.
 
Soome Reservohvitseride Liidu esimene teenetemedal anti välja 1935. aastal. Major Lilleleht oli sel aastal autasu pälvinute seas ainus välisriigi kodanik, autasustatutest nimekamad olid veel Soome kaitseväe peastaabi ülemat kindralleitnant Timo Kivinen, personaliülem brigaadikindral Kim Mattson, välipiiskop Pekka Särkö.
 
Soome Reservohvitseride Liit loodi 1931. aastast. Liit ühendab 27 500 reservohvitseri, kes on valdavalt saanud ohvitseri auastme ajateenistuses ning osalevad regulaarselt reservõppustel.
 
1997. aastal loodud Eesti Reservohvitseride Kogusse kuulub üle 300 reservohvitseri. Kogu aktiivselt tegutsevad sektsioonid ühendavad jurist-ohvitsere, arste, mereväe ja sõjaväelogistika reservohvitsere. Reservohvitseride Kogu võistkonnad on korduvalt esinenud edukalt Erna retkel ja rahvusvahelistel militaarvõistlustel, kogu liikmed on aktiivselt tegevad Kaitseliidus ning reservõppekogunemistel. Reservohvitseride Kogu on rahvusvahelise reservohvitseride liikumise CIOR liige.

Mikko Halkilahti (RUL president) ja Andre Lilleleht
Mikko Halkilahti (RUL president) ja Andre Lilleleht

Arno Hakkarainen, Andre Lilleleht ja kindral Kim Mattsson
Arno Hakkarainen, Andre Lilleleht ja kindral Kim Mattsson

Soome Vabariigi president Sauli Niinistö ja Andre Lilleleht
Soome Vabariigi president Sauli Niinistö ja Andre Lilleleht