Hoides koos liitlastega Vaba Eestit 

Eesti Reservohvitseride Kogu Juristide sektsiooni liikmed käisid külas sõjaväepolitseinikel

Eesti Reservohvitseride Kogu Juristide sektsioon külastas  13. detsembril  sõjaväepolitseid, et rääkida koostöö võimalustest ja tutvuda üksteise tegemistega.

Sõjaväepolitsei tutvustas 13. detsembril 2023.a. Eesti Reservohvitseride Kogu Juristide sektsiooni liikmetele oma töövahendeid, sealhulgas teenistuskoeri ja relvastust. Sõjaväepolitsei ülem kolonel Meelis Sarapuu andis ülevaate militaarpolitsei ajaloost, hetkeseisust ning üksuse ülesannetest nii rahu kui ka sõjaajal. Selgus, et Ukraina sõja valguses on aktuaalseks osutunud sõjakuritegude ja sõjakuritegude tunnustega tegude dokumenteerimine, tõendite kogumine ning antud küsimusega seotud menetluste spetsiifikat tundvate spetsialistide väljaõpetamine.Üheskoos leiti, et arvestades Sõjaväepolitseile seadusega pandud kohustuste laia spektrit, mis hõlmab nii rahu, kui ka sõjaaja olukordi, on hädavajalik koondada õigusalaste teadmistega reservväelasi tihedamale koostööle. Tõdeti, et koostöö ei pea piirduma mitte ainult reservistidest juristide karjääri arendamisega sõjaaja ametikohtadel Sõjaväepolitse struktuuris ja nendele vajaliku väljaõppe korraldamist, vaid arvestades EROK liikmete kompetentsi on võimalik panustada valdkonna õigusloome protsessi laiemalt.


Juristide sektsiooni esimees v-ltn (r) Oliver Raal tänas Sõjaväepolitsei ülemat kolonel Sarapuud sooja vastuvõtu eest ning kinnitas EROK nimel valmisolekut arendada koostööd ning andis sõnade kinnituseks üle EROK seinaplaadi, mis leiab kindlasti väärika koha Sõjaväepolitsei teiste oluliste koostööpartnerite plaatide kõrval.Juristide sektsiooni üks rolle läbi aegade on olnud muuhulgas Kaitseväele õigusnõunike leidmine ja ettevalmistamine. Sellega seoses tuleks periooditi üle vaadata sektsiooni liikmeskond ja kaardistada liikmete sõjaaja ametikohad. Tõdesime veelkord, et Eesti kaitsevõimele on vajalik, et juristid teeniksid eelkõige oma erialaga seotud kohtadel ning siit ka üleskutse EROK JS liikmetele ja EROK juristidest liikmetele laiemalt end huvi korral sektsioonile üles anda. Ääretult oluline on ka kaasata noori juriste ning ka Sõjaväepolitseiga kohtumisele kutsusime kaasa Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liidu juhatuse liikmed, et riigikaitseõigusest huvitatud noori tulevasi juriste juba koolipingist meie tegevustesse kaasata.