Hoides koos liitlastega Vaba Eestit 

EROK 2022 üldkoosolek

Üldkoosolek toimub  12. mail 2022. a kell 15:00 ja seekord natuke teistmoodi, osaleda on võimalik füüsiliselt aga esmakordselt ka virtuaalselt. Hääletamine toimub e-hääletusena.
Lugupeetud EROK liikmed

Eesti Reservohvitseride Kogu üldkoosolek toimub neljapäeval, 12. mail 2022. a kell 15:00, KL Tallinna maleva ruumides Plangu 4. Soovitatav riietus on tsiviilriided.
NB! Palume üldkoosolekule eelnevalt registreeruda Fienta keskkonnas.

Seekord valitakse ka uus peasekretär, kandideerida saab kuni 2. maini. Selleks esitada oma täidetud ja allkirjastatud nõusoleku ankeet (küsi peasekretärilt), oma pildiga CV (Võib olla ka LinkedIn profiil kui see on piisavalt täidetud), ülevaade sõjaväelisest haridusest ja tegevusest mis ei ole konfidentsiaalne (karjäärist).

Koosoleku päevakava
1.Koosoleku avamine ja rakendamine
2.EROK juhatuse kokkuvõte
3.EROK 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine
4.EROK 2022. a eelarve kinnitamine
5.EROK ametikandjate valimine (peasekretär)
6.Sõnavõtud (eelnevalt registreeritud)

Seekord on üldkoosolekul osalemiseks kolm võimalust:
1. füüsiliselt kohale tulles;
2. virtuaalselt;
3. volitades kedagi enda eest.

Hääletamine toimub e-hääletusena, st hääletada saavad ka virtuaalsed osalejad. E-hääletus toimub läbi spetsiaalse turvalise e-hääletus platvormi ja algab üldkoosoleku algusega ning lõpeb 5-10 minutit enne üldkoosoleku lõppu.
NB! EROK toetajaliikmed ei oma hääleõigust.

Juhul kui üldkoosolekul ei osale või ei ole esindatud EROK põhikirja punktis 4.11 nõutav arve EROK liikmeid, kutsutakse vastavalt põhikirja punktile 4.12 sama päevakorraga kokku uus üldkoosolek vähemalt üks kuu (12.06) hiljem.