Hoides koos liitlastega Vaba Eestit 

EROK 21

EROK saab täna 21. aasta vanuseks ja traditsiooniliselt tähistame oma sünnipäeva Toris Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus.

EROK saab täna 21. aasta vanuseks ja traditsiooniliselt tähistame oma sünnipäeva Toris Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus. Seekordne pidulik teenistus ja Võidutule süütamine toimub juba 19. korda ja EROK teeneteriste anname me siin üle alates 2001 aastast. Ilm Toris on hetkel suviselt päikesepaisteline aga samas harjumatult tormine. Sümboolselt iseloomustab see meie tänast positsiooni Eesti riigikaitses. Üldiselt on ju kõik hästi – Eesti Vaba Riigi sõjaline kaitse on tugevale reservväe vundamendile toetuv ning liitlaste vihmavarjuga kaetud. Oleme tunnustatud partnerid nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt ja võime oma saavutustega rahul olla. Samas muutub maailm meie ümber kiiresti ja koos arengutega riigikaitsestruktuurides ning ühiskonnas tervikuna, peame olema valmis tugevas uuenduste tuules oma väärtuste ja tõekspidamiste eest seisma. Võimalik, et reformijatele tundub meie arusaam reservjuhtide tervikliku arendamise vajalikkusest mõnikord „ajaloona, millega ei ole vaja tegeleda“ või siis „isamaaliste rümpade“ segaste seisukohtadena, kus „ka sidesõnadega ei saa nõustuda“. Kuni me aga ei ole näinud terviklikult toimivat ja laiapindse riigikaitse kontseptsiooniga seotud reservjuhtide teenistusjuhist, lähtume oma tegevuses nendest arusaamadest, mis meile tasemekoolituse, õppekogunemiste ja reservteenistuse jooksul on õpetatud.

 Meie Teeneteristi Nõukogu tunnustas sellel aastal Võidupüha eel kuute reservjuhtide arendamisel silma paistnud kaasvõitlejat.
 
EROK Teeneteristi Hõberisti pälvis kolonel Veiko-Vello Palm aktiivse panuse eest reservväe kontseptsioonile toetuva väljaõppesüsteemi hoidmisel, EROK 1.jvbr sektsiooni loomisel ja selle tegevuse arendamisel.
EROK Teeneteristi Raudristiga tunnustati:
·Eesti-Poola koostöö arendajat ja meie Lääne osakonnaga tihedat ühistegevust hoidnud kindralmajor Jan Gustaw Grudniewski't,
·KVÜÕA Sõjakooli ülemat ja suurõppusel SIIL komplekteeritud 22. pataljoni ülemat major Erkki Roosnurm'e,
·KL Tallinna maleva instruktor-kompaniiülemat, reservist tegevteenistusse suundunud kaasvõitlejat kapten Aart Nõmm'e,
·EROK peasekretäri 2016-2018, reservist tegevteenistusse suundunud kaasvõitlejat nooremleitnant Gunnar Kotkas't,
·2.jvbr staabiveeblit, kauaaegset KV Lahingukooli instruktorit ja mitmete reservohvitserikursuste ülemat staabiveebel Tanel Aldošin'it.
 
EROK teeneterist on asutatud Võidupühal 2001. aastal ja seda antakse välja statuudiga piiratud koguses ainult Kogu liikmeskonna poolt tehtud ettepanekute alusel. Kokku on 17 aasta jooksul välja antud 24 Kuldristi, 54 Hõberisti ja 110 Raudristi.
 
Sellel aastal toimub Võidupüha paraad Tallinnas lauluväljakul ja samal ajal on Tartus üliõpilaslaulupidu. Seoses asjaoluga, et meie liikmed on kaasatud pea kõikjal, kus EV100 ürituste raames Jaanipäeva eel midagi korraldatakse, otsustasime ära jätta tavapärase piduliku vastuvõtu paraadi toimumise kohas. Jõudu kõigile kaasvõitlejatele paraadiproovi rivis, laulupeol ja maakondlike Maakaitsepäevade ettevalmistusel. Järgmisel aastal tähistame koos Võnnu lahingi 100. aastapäeva ning 20. võidutule süütamisega mälestustseremooniat Tori kirikus.
 
Olla väärikas juht, kui isamaa vajab!
 
Andre Lilleleht
major (r)
EROK esimees