Hoides koos liitlastega Vaba Eestit 

EROK esindajad YRO seminaril

27.02-02.03.2019 toimus Tuusulas, Soomes "YRO Outreach Seminar" ehk noorte reservjuhtide õppenädal.
Nelja päevasel seminaril osalesid NATO ja tema partnerriikide noored reservjuhid Soomest, Kanadast, Suurbritanniast, Kanadast, Saksamaalt, Austriast, Šveitsist, Ungarist, Hispaaniast, Taanist, Norrast ja Eestist.
Seminari eesmärgiks oli tutvustada noortele reservjuhtidele NATO ja CIOR organisatsiooni ülesehitust ja funktsioone, kasvatada läbikäimist rahvusvahelise koostöö raames ning tekitada arusaam rahvusvahelises sõjalises kontingendis esinevatest kitsaskohtadest. Seda kõike selleks, et üha rohkem noori reservjuhte kaasata CIOR tegemistesse üleüldiselt.
Seminar koosnes teoreetilistest loengutest, mida toetasid rühmatööd ja praktilised meeskonnaülesanded. Õhtustel kultuuriüritustel said osalised tutvuda Helsingi linna, Soome naiskodukaitse "Lottasvärd" muuseumi kui ka suitsusauna ja jääaugus suplusega.
Eesti delegatsiooni ülesandeks oli tutvustada meie liitlasriikidele Eesti reservarmee ülesehitust, eesmärki ja struktuuri.
Järgmine YRO üritus toimub juba käesoleva aasta augustis Tallinnas CIOR suvekongressil.
Fotode autor: Christoph Merki (Šveits)