Hoides koos liitlastega Vaba Eestit 

EROK tähistas vabariigi aastapäeva

24. veebruar on paljude EROK liikmed jaoks tööd täis päev, kus täidetakse erinevaid teenistusülesandeid, viiakse läbi tseremooniaid või mälestatakse neid, tänu kellele me vabas Eestis elada saame. 

Vagariigi liputoimkond 

Traditsiooniliselt andis president juba 23. veebruar Kadriorus Eesti lipu liputoimkonnale vabariigi aastapäeva paraadil kasutamiseks üle Kaitseväe maaväeohvitseri mõõga numbriga 0001. Kaitseväe ja Kaitseliidu paraadidel kannavad Eesti lippu alati reservohvitserid. See on traditsioon, mis sümboliseerib Eesti riigikaitse seost reservidega ja Kaitseväe reservarmee mudelit. Liputoimkonna paneb välja EROK, see aasta oli toimkonnas:

Lipuouhvitser kpt Marko Tooming
Lippur ltn Marek Ploom
Lipusaatur ltn Aare Jamnes
Lipusaatur n-ltn Markus Rosin

Fotod: Eesti Kaitsevägi

EROKi Lääne osakond korraldas tänavu Eesti vabariigi aastapäeva traditsioonilise tähistamise Pärnumaal. Kogu liikmed osalesid Eesti sõjameeste mälestuskirikus toimunud tänujumlateenistusel ja pidulikul ühislõunal restoranis Embecke. Lääne osakonna inimestel oli suur rõõm seekordsel kogunemisel võõrustada ka EROKi endisi esimehi kapten Kaido Pihlakat ja major Heino Piirsalu ning Varsinais-Soome reservväelaste ringkonna esidajaid.

Fotod: Lembit Miil, EROK liige

EROK endine esimees, maj Lilleleht sai presidendilt tunnustuse

President Alar Karis autasustas Andred Kotkaristi IV klassi teenetemärgiga vabatahtliku riigikaitselise tegevuse eest riigikaitseõpetajana ja teistes vabatahtlikes riigikaitselistes tegevustes, sealhulgas EROKis.
Andre energia on läinud viimastel aastatel Eesti juhtivale rollile rahvusvaheliste reservohvitseride organisatsioonis CIOR - Interallied Confederation of Reserve Officers, kus ta oli Eesti presidentuuri idee algataja ja üks peamisi vedureid. Suuresti tänu talle usub rahvusvaheline reservohvitseride kogukond, et Eestil on võimas reservvägi ning eestlased ise ekstravertsed ja energilised tegutsejad.

Foto: Raigo Pajula/presidendi kantsele