Hoides koos liitlastega Vaba Eestit 

EROK talveseminar

11. märtsil toimus Tartus, korporatsioon Rotalia ruumides EROKi traditsiooniline talveseminar. See kord olid esinema kutsutud Eesti diviisi ülem kindralmajor Veiko-Vello Palm ja Kaitseväe Akadeemia ülem brigaadikindral Vahur Karus.

Ohvitserid reservis said nädalalõpul Tartus toimunud talveseminaril Eesti diviisi ülemalt kindralmajor Veiko-Vello Palmilt ülevaate diviisi loomisest. Kaitseväe Akadeemia ülem brigaadikindral Vahur Karus tutvustas kaitseväe plaani ohvitseride teenistusmudeli muudatuste kohta, mille eesmärgiks on reservis olevate ohvitseride senisest süstemaatilisem ja mahukam koolitamine ning teenistuseks ettevalmistamine nende laialdasemaks kaasamiseks sõjaaja üksuste staapidesse. 

Muudatuste käigus seisab Eesti Reservohvitseride Kogul (EROK) ees ülesanne koondada organisatsiooni praegusest oluliselt rohkem reservis olevaid ohvitsere ja allohvitsere, et koostöös kaitseväe ja Kaitseliiduga korraldada nende arendamist sõjalises väljaõppes ja teenistuses Eesti kaitsevõime suurendamiseks. Seminaril arutasime, milliseid väljakutseid muutuv roll riigikaitses EROKile esitab ja milliseid tegevusi on vaja ette võtta ülesande edukaks täitmiseks.