Hoides koos liitlastega Vaba Eestit 

EROK Teeneteristi Nõukogu teadaanne

EROK Teeneteristi Nõukogu tunnustas Võidupüha eel kuute reservjuhtide arendamisel silma paistnud kaasvõitlejat.

EROK Teeneteristi Nõukogu tunnustas Võidupüha eel kuute reservjuhtide arendamisel silma paistnud kaasvõitlejat.

EROK Teeneteristi Hõberisti pälvis kolonel Veiko-Vello Palm aktiivse panuse eest EROK 1.jvbr sektsiooni loomisel ja tegevuse arendamisel.
EROK Teeneteristi Raudristiga tunnustati Eesti-Poole koostöö arendajat kindralmajor Jan Gustaw Grudniewski't, KVÜÕA Sõjakooli ülemat major Erkki Roosnurm'e, KL Tallinna maleva instruktor-kompaniiülemat kapten Aart Nõmm'e, EROK peasekretäri 2016-2018 nooremleitnant Gunnar Kotkas't ja mitmete reservohvitserikursuste ülemat vanemveebel Tanel Aldošin'it.
EROK teeneterist on asutatud Võidupühal 2001. aastal ja seda antakse välja statuudiga piiratud koguses Kogu liikmeskonna poolt tehtud ettepanekute alusel. Kokku on 17 aasta jooksul välja antud 24 Kuldristi, 54 Hõberisti ja 110 Raudristi.
EROK teeneteristide pidulik üleandmise tseremoonia toimub traditsiooniliselt Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Toris 22.06.2018.
Olla väärikas juht, kui isamaa vajab!