Hoides koos liitlastega Vaba Eestit 

EROK üldkoosolek 2019

Eesti Reservohvitseride Kogu üldkoosolek toimus 11. mail Radisson Blu Sky hotellis. Koosoleku avasid tervitussõnadega Kaitseväe juhataja brigaadikindral Martin Herem ja CIOR president kolonel Chris Argent.
Üldkoosolekul anti ülevaade juhatuse senisest tegevusest. Kinnitati majandusaasta aruanne ja EROK 2019. aasta eelarve.
Üldkoosoleku olulisima osa moodustas põhikirjaliste organite ümbervalimine. Õnnitleme kõiki valitud ametikandjaid:

*Vanematekogu koosseis 2019 - 2021*
1. kol-ltn Toomas Luman
2. kpt-mjr Ingrid Mühling
3. mjr Ülo Isberg
4. mjr Heino Piirsalu
5. mjr Neinar Seli
6. mjr Vallo Toomet
7. mjr Tiit Meren
8. kpt Villu Õun
9. n-ltn Einar Lillo

*Juhatuse koosseis 2019 - 2021*
1. Juhatuse esimees mjr Andre Lilleleht
2. Peasekretär lpn Martin Kirk (2018 - 2020)
3. Juhatuse liige ltn Madis Milling
4. Juhatuse liige kpt Margus Kalda
5. Juhatuse liige n-ltn Priit Kala
6. Juhatuse liige kpt Taavi Tuisk
7. Juhatuse liige lpn Illimar Lepik von Wiren
8. Juhatuse liige lpn Jarno Kalind

*Aukohtu koosseis 2019 - 2021*
1. kpt Aivar Engel
2. ltn Mart Reino
3. ltn Merike Jürjo
4. ltn Jako Kull
5. n-ltn Hannes Olev
6. Aukohtu asendusliige n-ltn Kaupo Lepasepp

Revisjonikomisjoni koosseis
1. n-ltn Marelle Erlenheim (2018 - 2021)
2. kpt Raimond Lunev (2019 - 2022)
3. n-ltn Ivar Sibul (2019 - 2022)

Kohtumiseni järgmistel EROK üritustel!