Hoides koos liitlastega Vaba Eestit 

EROK üldkoosolek 2024

27. aprillil toimus korraline EROK üldkoosolek ja kevadseminar.
Laupäeval toimus EROK korraline üldkoosolek. Avasõnad ütles kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm, kes rõhutas laiapindse
riigikaitse olulisust ja reservohvitseride rolli siduda tsiviil ja militaar maailm üheks tervikuks tugevaks riigiks. Üldkoosolek oli
edukas, võeti vastu mitmeid organisatsioonile olulisi otsuseid ja ühtlasi valiti EROKile uus peasekretär: n-ltn Anton Näreinen, ametist lahkub v-ltn Mari Uuemaa.
n-ltn Anton Näreinen
n-ltn Anton Näreinen

Üldkoosoleku seminariosas astusid üles riigikaitse tipud Kaitseväe juhataja kindral Martin Herem ja Kaitseliidu ülem kindralmajor Ilmar Tamm. Kindral Herem rääkis, millised on kaitseväe arenguprioriteedid lähiaastatel, millistel ohuhinnangutel need põhinevad ja millised on ressursivajadused. Kindralmajor Tamm andis ülevaate Kaitseliidu, Naiskodukaitse, noorteorganisatsioonide ning maakaitse hetkeseisust ja tulevikuplaanidest.
Peale seminari oli kõigil võimalus koos pereliikmetega külastada giidiga loomaaeda kus Aleksei Turovski ja Mati Kaal rääkisid loomades, loomaaia minevikust ja tulevikus.Aametist lahkuv peasekretär v-ltn Mari Uuema EROK esimehe kpt Villu Õunaga