Hoides koos liitlastega Vaba Eestit 

EROKil on uus juhatus

Eesti Reservohvitseride Kogu (EROK) valis laupäeval korralisel aastakoosoolekul uueks juhatuse esimeheks kapten Villu Õuna, kes võtab ameti üle viimased 6 aastat organisatsiooni juhtinud major Andre Lillelehelt.

Reservohvitserid valisid laupäeval Tallinnas Männikul toimud koosolekul organisatsioonile uue juhatuse, vanematekogu ning muude juhtorganite liikmed. EROKi värske juhatuse esimehe Villu Õuna sõnul võtab ta üle tubli ja hästi juhitud organisatsiooni. “Kindlasti jätkab EROK ka järgnevatel aastatel panustamist rahvusvahelisse koostöösse ja seab eesmärgiks reservohvitseride, kui laiapindse riigikaitse ühe alustala, rolli veelgi suurema esiletoomise ühiskonnas,” ütles Õun. “Uue juhatuse suuremasse fookussesse aga võtame reservohvitseri kui juhi arendamise. Tahame, et reservjuht oleks laiemate riigikaitsealaste teadmistega, tunneks hästi sõjapidamise viise, tema juhtimisalane pädevus oleks hea. Juhtimisoskused tulevad meie liikmetele mõistagi kasuks ka tsiviilelus. Reservjuhtide arendamiseks tahame teha koostööd Kaitseväega reservohvitseri karjäärimudeli väljatöötamisel.“ Õun loodab, et uus suund annab põhjuse EROKiga liitumiseks paljudele noorematele reservohvitseridele, kes seda täna veel teinud ei ole.

EROKi vanematekogu esimehe kolonelleitnant Toomas Lumani sõnul on Andre Lilleleht organisatsiooni arendamisel teinud ära suure töö. „Mul on väga hea meel, et major Lilleleht on otsustanud kandideerida EROKi vanematekogu liikmeks,“ ütles Luman. Tema sõnul on Eesti Reservohvitseride Kogu Lillelehe juhtimisel oluliselt tugevdanud oma positsiooni lääneriikide rahvusvahelises reservohvitseride kogukonnas. „Aastatel 2019 ja 2020 korraldas EROK Rahvusvahelise Reservohvitseride Konföderatsiooni (The Interallied Confederation of Reserve Officers CIOR) suvekogressi Tallinnas. Aastatel 2022-2024 on EROK CIORi eesistujaks,” ütles Luman. “Samuti on suurendatud koostööd kaitseväega ja antud varasemast suurem panus sisendina mitmete seadusandlike aktide väljatöötamisele.”

EROKi juhatuse liikmeteks 2021 kuni 2023 valiti: kapten Villu Õun, kapten Tanel Viks, leitnant Andres Lember, nooremleitnant Martin Kirk, lipnik Valmar Alve.

Vanematekogu koosseis on järgneval kahel aastal: kolonelleitnant Toomas Luman, major Ülo Isberg, major Olavi Tammemäe, majort Neinar Seli, kaptenamajor Ingrid Mühling, major Heino Piirsalu, major Andre Lilleleht, kapten Margus Kalda, leitnant Pavel Gontšarov.

Aukohtu liikmeteks 2021 kuni 2023 valiti: kpt Aivar Engel, ltn Jako Kull, ltn Mart Reino, lpn Helen Hääl, lpn Hannes Olev.

Revisjonikomisjoni valiti juurde üks liige ametiajaga 2021-2024: ltn Merike Jürjo.