Hoides koos liitlastega Vaba Eestit 

In memoriam kin-ltn Johannes Kert

Täna hommikul jõudis meieni sõnum valusast kaotusest. Meie seast on lahkunud EROK tegevliige kindralleitnant Johannes Kert.

Tema poolt Eesti Vabariigi jaoks kriitilistel aegadel täidetud ametikohtade loetelu räägib enda eest – Kaitseliidu Tartu maleva pealik, Kuperjanovi pataljoni ülem, Kaitseliidu ülem, Kaitseväe Juhataja, Maaväe ülem, Eesti sõjaline esindaja NATOs ja Euroopa Liidus, Riigikogu liige.

 

Alates 2008 aastast oli kin-ltn Kert reservis, misjärel ta liitus ka Eesti Reservohvitseride Koguga – organisatsiooniga, mille loomisel on olnud tugevalt tunda tema enda toetust ja maailmavaadet. Esimesed VROK kursused kutsuti ellu ja viidi läbi Johannese, kui toonase KVJ tahtel ja suunamisel. EROK asutamine 1997. aastal sündis paljuski läbi selle sisendi, mille kin-ltn Kert oma pöördumistega esimeste kursuslaste lõpetajatesse istutas. Alati kõhklematult oma seisukohtades kindel ja Eesti reservarmee põhimõttel töötava riigikaitsemudeli vundamendiplokk selle sõna kõige otsesemas mõttes.

 

Hea võitluskaaslane – maailma lõpus on kohvik, kus kunagi kohtume kõik. Oli au Sinu juhtimisel teenida Eesti Vabariiki.